Belastningsergonomi

All fysisk belastning i arbetslivet är inte skadlig, utan människan är byggd för rörelse och aktivitet. Trots detta är en vanlig orsak till långtidssjukskrivning i transportbranschen belastningsbesvär.

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, vilken utrustning som finns och hur arbetet är organiserat.

TYA har tagit fram en bok – Hälsa och ergonomi för transportbranschen anpassad för branschen. Boken ger grundläggande vägledning om hälsa och livsstil, hur man arbetar ergonomiskt riktigt samt tips om stretchning och enkel träning.

TYA har även företagsanpassad kurs – Ergonomi och hälsa

Dela