Belastningsergonomi

Ergonomi handlar om att anpassa arbetet till människans förutsättningar och hur kroppen påverkas av arbetet som utförs. Att arbeta ergonomiskt är att ha rätt förutsättningar i form av kunskap, effektiva hjälpmedel samt tid för att undvika skador. 

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, tunga lyft och andra förhållanden påverkar kroppen. Även om vår kropp är byggd för rörelse och aktivitet drabbas alldeles för många av belastningsskador varje år.

Risken för felaktigt utförda lyft med belastningsskador eller olämpliga arbetsställningar som belastar kroppen och på sikt leda till skador i rygg, axlar, händer och knän. Andra vanliga risker kan vara olämpliga arbetsställningar eller arbetsmoment. Riskens betydelse bedöms genom hur ofta, hur mycket och hur länge vi utsätts för den. Variation och rörelse är två ledord inom ergonomi.

Här har vi samlat information för att arbeta mer ergonomiskt och förbygga förslitningsskador.

Dela