Ambassadör för skolan

Att engagera så kallade ambassadörer är en framgångsrik metod inom marknadsföring. Och att det fungerar väldigt bra inom skolvärlden visar bland annat resultat från Danmark, där ett antal elever, förslagsvis 2-5 personer, blir ambassadörer för sitt program på sociala medier.

Ambassadörer bidrar med trovärdighet, engagemang och en känsla av närvaro i verkligheten. Eleverna berättar om sin vardag i skolan och på fritiden. Målet är att besökare ska lära känna personerna och vilja följa hur det går för dem.

Att komma igång:

  • Fråga vilka elever som vill vara ambassadörer. Tänk gärna på att få en intressant mix – kön, etnicitet, intressen och mål.
  • Ta bra bilder på eleverna som ”byline”.
  • Ge eleverna en mall där de ska skriva namn, ålder, varför de vill bli förare, varför de har valt Transportprogrammet och vilka intressen de har på fritiden. Bidra gärna med några tips och riktlinjer kring vad eleverna kan berätta om. Berätta att skolan finns där för råd och stöd.
  • Dela upp aktiviteterna tidsmässigt, för att arbetet inte ska bli för tidskrävande och för en bra blandning. Varje elev kan till exempel ansvara för egna veckor löpande under året.
  • Diskutera innehållet. Betona att bildinnehållet är viktigt och att det helst ska vara bild från utbildningen (t.ex. bil, lastanordning, elektronik) och på eleven själv i varje inlägg. Följare ska kunna se olika moment i utbildningen och att eleverna går framåt, lär sig mer och är peppade.
  • Kom ihåg att lägga ut inläggen även på skolans hemsida.
  • Samla eleverna regelbundet, kanske två gånger per termin, för att diskutera de ämnen som varit aktuella och kommande ämnen. Eleverna kan gärna ge varandra tips.
  • Utvärdera tillsammans med eleverna när året närmar sig slutet. Har det varit kul, vad har varit svårt, vad har gett mest spridning eller andra framgångar? Utifrån detta förbättras planen för kommande år.

Dela