APL-loggbok

TYAs digitala loggbok är ett värdefullt hjälpmedel. Med hjälp av den kan eleven följa sin utveckling på APL under utbildningen. Loggboken syftar till att höja kvaliteten inom APL samt säkerställa kontakten mellan elev, lärare och APL-handledare. Loggböckerna följer gymnasieskolans kursplaner.

FAQ

Hur lägger jag till APL-loggboken som en genväg på min mobil?

​Genom att lägga APL-loggbok på din mobil eller surfplattas hemskärm får du snabb och enkel tillgång till verktyget.

Gör så här för att skapa en genväg på din enhets hemskärm:

Chrome (för Android-användare)

1. Öppna webbläsaren. Skriv in adressen https://www.tya.se/apl-loggbok/

2. Klicka på de tre punkterna.

3. Välj lägg till på startskärmen.

4. Nu har du en genväg direkt till APL-loggbok på din hemskärm

Safari (för iPhone-användare)

1. Öppna Safari. Skriv in adressen https://www.tya.se/apl-loggbok/

2. Tryck på den lilla rutan med en pil i, längst ner i mitten på skärmen. Välj ”Lägg till på hemskärmen”.

3. Nu har du en genväg direkt till APL-loggbok på din hemskärm

Kostar det något att använda APL-loggboken?

Nej, det är kostnadsfritt för gymnasieskolor och TYA-anslutna utbildningsinstanser.

Jag är lärare och vill ansöka om ett konto. Hur gör jag?

Använd formuläret för ansökan, fyll i dina uppgifter. Klicka här för att komma till formuläret. Du får sedan ett mail med inloggningsuppgifter

Eleven/handledaren får ingen inbjudan på mail

Kontrollera att rätt e-postadress används, samt att mailadressen är rättstavad. Säkerställ att Caps Lock inte är intryckt (små och STORA bokstäver)

Be eleven eller handledaren kontrollera om mailen fastnat i spam/skräppost-filtret.

Jag kan inte logga in på APL-loggboken

Kontrollera att:
– Rätt E-postadress används
– E-posten är rättstavad-
– Caps Lock inte är intryckt (små och STORA bokstäver)

Kan flera lärare dela samma elever?

Nej, en elev kan bara tillhöra en lärare.

Dela