APL-loggbok

TYAs digitala loggbok är ett värdefullt hjälpmedel. Med hjälp av den kan eleven följa sin utveckling på APL under utbildningen. Loggboken syftar till att höja kvaliteten inom APL samt säkerställa kontakten mellan elev, lärare och APL-handledare. Loggböckerna följer gymnasieskolans kursplaner.

Kom igång

Elev

Innan APL
Fyll i dina kontaktuppgifter på din ”Elevsida” och håll dem uppdaterade under hela APL-perioden.
Gå igenom med både lärare och handledare om hur loggboken ska användas.

Att starta en ny APL-vecka
En ny vecka skapar du under fliken ”Loggbok”.
Fyll i start- och slutdatum för APL-veckan.
Välj den handledare som ska ansvara för dig under veckan.
Beskriv kortfattad veckans huvudsakliga uppdrag (ex. Distributionskörning).
Fyll i Veckans mål. Veckomålet tar handledare, lärare och du som elev fram gemensamt.

Under en APL-vecka
Under en vecka fyller du i din dagbok, vad du har hållit på med och hur länge.
Kom ihåg att kommentera och beskriva det du gjort.

Veckoutvärdering
Efter att du fyllt i APL-veckans alla dagar ska du utvärdera dina egna insatser.
Beskriv vad som gick bra och vad du vill träna mer på.
Utvärdera din egen arbetsinsats, säkerhetstänkande och ansvar. (Du utvärderar genom att välja i en lista på en skala 1-5).
Avsluta veckan genom att meddela din handledare om att veckan är ifylld och utvärderad. Det gör du genom att klicka på knappen ”Dela rapport med handledare”.
Kom ihåg att exportera och skriv ut eller spara veckan som ett PDF-dokument.

Lärare

Ansök om ett konto
För att kunna logga in behöver du ett konto. Ansök om konto via formuläret Ansökan om lärarkonto APL-loggboken. När din ansökan godkänts får du ett mail med inloggningsuppgifter. När du har fått konto kan du själv lägga till elever och handledare.

Innan APL
Som lärare ansvarar du för att elever och handledare får tillgång till den digitala loggboken.
Fyll i elevernas bakgrundskunskaper under ”Elevinfo” och håll dem uppdaterade under elevens APL.
Registrera handledarna i loggboken. (Handledarna får ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter)
Gå igenom med både elev och handledare om hur loggboken ska användas.

Att starta en ny APL-vecka
Varje APL-vecka ska ha ett uttalat veckomål. Veckomålet tar elev, handledare och du som lärare fram gemensamt.
Det är eleven som fyller i veckomålet i loggboken.

Under en APL-vecka
Under en vecka fyller eleven i sin dagbok.
Som lärare kan du hela tiden följa elevens loggbok och se vad han eller hon har hållit på med och hur länge.
Ha en regelbunden dialog med eleven och elevens handledare under APL-perioden.

Veckoutvärdering
Efter att eleven har fyllt i sin APL-vecka, utvärderat sin egen arbetsinsats samt att handledaren har kommenterat och signerat veckan ska du som lärare gå igenom och godkänna veckan. Du godkänner genom att signera veckan i loggboken.
När en vecka är godkänd och signerad kan eleven inte ändra några uppgifter.
Kom ihåg att exportera och skriv ut eller spara veckan som ett PDF-dokument.

Handledare

Innan APL
Gå igenom med både elev och elevens lärare om hur loggboken ska användas.

Att starta en ny APL-vecka
Varje APL-vecka ska ha ett uttalat veckomål. Veckomålet tar elev, lärare och du som handledare fram gemensamt.

Det är eleven som fyller i veckomålet i loggboken.

Under en APL-vecka
Under en vecka fyller eleven i sin dagbok.
Som handledare kan du hela tiden följa elevens loggbok och se vad han eller hon har hållit på med och hur länge.
Var delaktig i när eleven fyller i sin dagbok och ha en regelbunden dialog med elevens lärare.

Veckoutvärdering
Efter att eleven har fyllt i sin APL-vecka, utvärderat sin egen arbetsinsats får du ett e-postmeddelande om att eleven är klar med veckan.
Gå igenom elevens dagbok och egna utvärdering av veckan.
Utvärdera sedan elevens genomförande av veckan.
(Du utvärderar genom att välja i en lista på en skala 1-5).
Lämna sedan en kommentar till elevens lärare. (Kommentaren kommer inte att vara synlig för eleven).
Genom att signera APL-veckan visar du för både elev och lärare att du tagit del av och godkänt veckan.
Du signerar veckan i loggboken.
När en vecka är godkänd och signerad kan eleven inte ändra några uppgifter.