Fakturaadress

Information om fakturaadresser till TYA

På TYA värnar vi om miljön och önskar därmed att i första hand motta fakturor digitalt. Att skicka fakturor digitalt är dessutom både snabbare och säkrare än andra alternativ. Genom att skicka digitala fakturor vet ni att de kommer fram ordentligt och vi kan hantera dem snabbare.

Fakturor kan skickas i följande format:

  1. E-faktura.
  2. PDF-faktura via mejl. OBS! Det är olika mejadresser för de respektive bolagen och att endast en faktura får bifogas per mejl. Mejladressen är endast för inläsning av fakturor, eventuella meddelanden läses och hanteras ej.
  3. Faktura med post.

Fakturainnehåll:

Det är viktigt att fakturan är ställd till rätt legala bolag i dom flesta fall till IF TYA men om du är osäker vänligen kontakta beställaren. Alla fakturor måste innehålla fullständigt företagsnamn, fakturaadress, referens och fakturadatum. Vid beställningstillfället ska beställaren uppge referensen, den angivna referensen ska tydligt framgå på fakturan. Det är viktigt att beställarens namn framgår på fakturan, referenserna kan se ut enligt nedan:

  1. För- och efternamn + uppdragsnummer
  2. För- och efternamn

IF TYA

Box 1826
171 26 Solna

Org nr 802006-4559
Moms nr SE802006455901
GLN 7368020064550

lev@tya.se

TYA AB

Box 1826
171 26 Solna

Org nr 556741-5442
Moms nr SE556741544201
GLN 7365567415449

levab@tya.se

Vid frågor eller funderingar...

…vänligen kontakta vår ekonomiavdelning via telefonväxeln på nummer 08-734 52 00.

Dela