Budverksamhet med cykel och moped

Budverksamhet med cykel och moped

Budet levererar till kunder som beställt varor via en app.

Kunden placerar sin order i en app. Ordern skickas till budet som hämtar upp varan eller varorna hos återförsäljaren och levererar till kunden. Leveranserna sker på cykel eller moped, vilket kräver att budet känner till och följer gällande trafikregler. Arbetet innebär kontakt med både kunder och leverantörer, varför man bör trivas i att arbeta i en servicefunktion.

Varubudets grundkompetens:
  • Servicemannaskap
  • Arbetsplanering
  • Säkerhet och arbetsmiljö
  • Varans hantering
  • Trafikkunskap/regler

 

Dela