Projekt och områden inom petroleum

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för petroleum. I vår webbshop hittar du mer information om petroleum.
PetroleumdepåPetroleum - Bensinstation

Aktuella projekt:

Arbetsmiljön för tankbilsförare

TYA har genomfört en förstudie på ämnet för att förutsättningslöst identifiera och föreslå möjliga behov av utveckling. Områden som har undersökts är exempelvis arbetsbelastning, ensamarbete, ergonomi vid lastning/lossning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Förstudien ger underlag för bland annat riktade insatser i arbetsmiljön, komplettering av utbildningsmaterial samt riskbedömningar och skriftliga instruktioner.

Ensamarbete tankbilsförare petroleumtransporter

TYA samlar regler, kunskap, åtgärdsförslag och råd gällande lösningar för larm vid ensamarbete för att få fram ett underlag till möjliga insatser för att höja säkerheten och öka tryggheten för tankbilsförare som arbetar ensamma. Projektet startar hösten 2023.

Ergonomi Petroleum

TYA arbetar just nu med att utveckla e-learningen ”Baskurs i belastningsergonomi” som får två inriktningar, stationspersonal och tankbilsförare. Kursen består både av grundkursen i belastningsergonomi ”Ergonomi – Bas” och en fortsättningskurs som riktar sig specifikt till dig som arbetar inom petroleum. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om vad ergonomi är, hur kroppen fungerar och hur den påverkas av olika belastningar.

Du får även kunskap om de ergonomiska riskerna som stationspersonal och tankbilsförare samt hur du kan arbeta skonsamt med de vanligaste arbetsmomenten för att minska risken för belastningsskador.

Petroleumdepå

Arbeta säkert:

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Olyckor som innebär stora personliga och ekonomiska förluster.
Många av dessa olyckor skulle kunna undvikas om förutsättningar för att arbeta säkert finns.

Testa gärna TYAs hoppsimulator för att se din nedslagskraft när du tar dig ner från lastbilshytten, eller läs TYAs guide om Skift- och nattarbete som ger råd till goda arbetsförhållanden och levnadsvanor.

Petroleum - Bensinstation

Viktigt att tänka på för dig som ska praoa på en station

Letar du efter praoplats? Eller driver du bensinstation och vill ta emot en praoelev?  Att vara praoelev på bensinstation är spännande och utvecklande och ger dig möjlighet att få ser hur det kan gå till på en arbetsplats. Du lär dig mycket om flera områden och får en inblick i arbetslivet.

Många bensinstationer ser positivt på att ha praoelever och för dig är det ett gyllene tillfälle att få prova ett intressant och socialt yrke. Ta kontakt med den bensinstation du har i närheten för att få reda på mer om dina möjligheter.

Läs mer om prao på bensinstation här

Petroleumdepå

Tankbilsförarutbildning

TYA tillhandahåller kursen Tankbilsförare – Petroleumtransporter. Kursen är obligatorisk för dig som tankbilsförare enligt Drivkraft Sveriges (f.d. SPBI) och SÅs gemensamma regler och är ett krav för att få lasta på depåer som tillhör Drivkraft Sveriges medlemmar.
Kursinnehållet riktar sig till tankbilsförare som transporterar drivmedel och petroleumprodukter men är även lämplig för trafikplanerare, distributionsansvariga eller personer som på annat sätt är involverade i transporter av petroleum. TYA har idag två kursledare med lång erfarenhet inom petroleumtransporter, som alternerar mellan kurstillfällena.

Man i nattlucka på bensinstation

Hot och våld på jobbet

TYA tillhandahåller kursen Hot och våld på jobbet
Kurserna innehåller bland annat praktiska övningar i att identifiera svåra situationer och fungerande metoder, mental förberedelse och vardagstaktik. Exempel från verkligheten ges och kursdeltagarna får dela med sig av sina erfarenheter.

Som kursdeltagare får du lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras. Här ges tillfälle att diskutera, dela med sig och dra lärdomar av andras erfarenheter inom den egna branschen – både för bensinstationspersonal och tankbilsförare.

Dela