Projekt och områden inom petroleum

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för petroleum. I vår webbshop hittar du mer information om petroleum.
PetroleumdepåPetroleum - Bensinstation

Aktuella projekt:

Ensamarbete – tankbilsförare petroleumtransporter

TYA samlar regler, kunskap, åtgärdsförslag och råd gällande lösningar för larm vid ensamarbete.
Samt tar fram underlag för en överenskommelse om hur ensamarbete ska bedrivas och tar fram
en branschnorm för bl.a. uppställning av tankbil vid rast.
Projektet startades våren 2021.

Arbetsmiljön för tankbilsförare

TYA genomför en förstudie på ämnet, för att förutsättningslöst identifiera och föreslå möjliga behov av utveckling. Områden som föreslagits bör ingå är exempelvis arbetsställningar och belastningsergonomi.
Projektet startade hösten 2021 och kommer att slutföras under andra kvartalet 2022.

Förstudie – behov av digital utbildning
TYA genomför en förstudie (enkät) för att ta reda på branschens behov av digital utbildning.

Trendindikator Petroleum
TYA genomför en första trendindikator för petroleumbranschen med fokus på rekryteringsbehov av bensinstationspersonal.
Projektet planeras att starta under andra kvartalet 2022.

Petroleumdepå

Arbeta säkert:

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Olyckor som innebär stora personliga och ekonomiska förluster.
Många av dessa olyckor skulle kunna undvikas om förutsättningar för att arbeta säkert finns.

Testa gärna TYAs hoppsimulator för att se din nedslagskraft när du tar dig ner från lastbilshytten, eller läs TYAs guide om Skift- och nattarbete som ger råd till goda arbetsförhållanden och levnadsvanor.

Petroleum - Bensinstation

Viktigt att tänka på för dig som ska praoa på en station

Letar du efter praoplats? Eller driver du bensinstation och vill ta emot en praoelev?  Att vara praoelev på bensinstation är spännande och utvecklande och ger dig möjlighet att få ser hur det kan gå till på en arbetsplats. Du lär dig mycket om flera områden och får en inblick i arbetslivet.

Många bensinstationer ser positivt på att ha praoelever och för dig är det ett gyllene tillfälle att få prova ett intressant och socialt yrke. Ta kontakt med den bensinstation du har i närheten för att få reda på mer om dina möjligheter.

Läs mer om prao på bensinstation här

Petroleumdepå

Tankbilsförarutbildning

TYA tillhandahåller kursen Tankbilsförare – Petroleumtransporter. Kursen är obligatorisk för dig som tankbilsförare enligt Drivkraft Sveriges (f.d. SPBI) och SÅs gemensamma regler och är ett krav för att få lasta på depåer som tillhör Drivkraft Sveriges medlemmar.
Kursinnehållet riktar sig till tankbilsförare som transporterar drivmedel och petroleumprodukter men är även lämplig för trafikplanerare, distributionsansvariga eller personer som på annat sätt är involverade i transporter av petroleum. TYA har idag två kursledare med lång erfarenhet inom petroleumtransporter, som alternerar mellan kurstillfällena.

Kommentarer från deltagare i kursen:

”Mycket bra lärare med mycket praktisk erfarenhet”.
”Intressant med uppdatering om nya bilar”.
”Bra med förtydligande från lagtexter”.
”Positivt med genomgång av kemiska hälsorisker, lastning och lossning”.
”En bra repetition av förarreglerna”.
”Lärorik utbildning för mig, läraren var bra och svarade på alla frågor på ett bra sätt”.

man i luckan på bensinmack

Hot och våld på jobbet

TYA tillhandahåller kursen Hot och våld på jobbet, Petroleum
Kurserna innehåller bland annat praktiska övningar i att identifiera svåra situationer och fungerande metoder, mental förberedelse och vardagstaktik. Exempel från verkligheten ges och kursdeltagarna får dela med sig av sina erfarenheter.

Som kursdeltagare får du lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras. Här ges tillfälle att diskutera, dela med sig och dra lärdomar av andras erfarenheter inom den egna branschen – både för bensinstationspersonal och tankbilsförare.

Kommentarer från deltagare i kursen:

”Fantastisk! Kompetent, inlyssnande, personlig. Älskar att det inte var en enda PPT med i materialet!”

”Stort engagemang och mycket kunnig kursledare. ”

”Mycket bra kursledare. Vände och vred på begreppen på ett riktigt bra och tydligt sätt.”

”Mycket givande utbildning. Många kloka saker att ta med i vardagen.”

”Tar med mig nya verktyg för att hantera och helst förhindra konflikt.”

”Kursledaren lyckad med det svåra att hålla alla fokuserade och intresserade under hela dagen i digital form, vilket jag inte varit med om tidigare.”

Dela