Renhållningsförare

Att köra renhållningsbil kan vara ett inslag i den kommunala renhållningen. Då är en kommun uppdragsgivare och föraren är den som hämtar hushållssopor inom geografiska områden med viss intervall.

Man kan även köra en renhållningsbil som är specialbyggd för att ta hand om returmaterial. Då är kunderna såväl kommunala arbetsplatser som enskilda företag och privatpersoner. Det som hämtas och transporteras kan vara exempelvis returpapper eller plåtförpackningar.

En renhållningsförare bör ha god fysik och god organisationsförmåga. Det gäller att ha kunskap om material som ofta ska transporteras till återvinning.

 

Studiebesök i lastbilsföraryrkena som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar hur lastning och lossning av sopor går till.

Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Renhållningsförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Renhållningsförare ska dessutom

 • Känna till egenskaperna hos de vanligaste avfalls och returprodukterna
 • Kunna vidta åtgärder vid såväl mindre spill som vid haveri
 • Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar vid transport av farligt gods

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • ADR-intyg för styckegods
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Mekaniska hjälpmedel och kärl som rullar på hjul minskar antalet tunga lyft, även om de fortfarande förekommer. Man försöker allt mer att bygga bort trånga passager vid hämtning av sopor, men det händer att sådana miljöer finns kvar, framför allt i stadskärnor. Det förekommer att allt från vassa föremål till kemikalier slängs med hushållssoporna. Man behöver därför vara försiktig för att undvika olyckor.

Dela