Handintensivt arbete

Man som lastsäkrar

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete

Den 1 november 2019 infördes krav på medicinsk kontroll vid handintensivt arbete. Detta i samband med att föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3, trädde i kraft.

För handintensiva arbeten som påbörjats efter detta datum ska en första kontroll genomföras inom tre år. Återkommande kontroller ska sedan göras med högst tre års mellanrum. Medicinska kontroller ska även göras inom en månad från det datum arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetstagare har fått nya besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete.

Vad är handintensivt arbete?

Handintensivt arbete definieras i föreskrifterna om belastningsergonomi som ”ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft”. Det betyder att samtliga handledsrörelser innefattas eftersom rörelse alltid sker mot någon av ledens ytterlägen.

För att klassas som handintensivt arbete och omfattas av kravet på medicinska kontroller för handintensivt arbete så behöver rörelserna både vara ihållande snabba och ske med kraft.  Om arbetet utförs med i stort sett stilla handled, med långsamma handledsrörelser eller med låg belastning betraktas inte arbetet som handintensivt.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och medicinska kontroller i arbetslivet beskrivs inget gränsvärde för handledshastighet eller kraft vid handintensivt arbete.

Viktigt att tänka på är att:

  • även laster med låg vikt som hålls med exempelvis precisionsgrepp mellan pekfinger och tumme kan innebära stor kraftutövning.
  • hur mycket kraft som behövs kan skilja sig mellan olika individer.

Mer information om handintensivt arbete och gällande regler finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Belastningsbesvär vid handintensivt arbete

Handintensivt arbete kan påverka nerver, senor, leder och muskler i handled, armbåge, skuldra, axlar eller nacke. Det kan exempelvis ge ihållande värk och domningar samt svaghet i musklerna. Vardagliga rörelser som att greppa, hålla i eller sträcka sig efter något kan göra ont och bli ett problem.

Det kan dessutom leda till karpaltunnelsyndrom som är ett hälsotillstånd där det blir för trångt i den smala gång för senor och nerver som finns i handleden. Nerverna till handen och fingrarna kommer i kläm, vilket kan ge smärta och domningar.

Arbetsgivarens ansvar vid handintensivt arbete

Finns handintensivt arbete i verksamheten ska arbetsgivaren:

  • Undersöka om arbetet kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.
  • Riskbedöma arbetet för att avgöra om belastningarna, enskilt eller i kombination, kan innebära risk för skador i rörelseorganen.
  • Åtgärda de identifierade riskerna.
  • Kvarstår risk för skada i nacke, skuldra, arm eller hand trots vidtagna åtgärder ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller vid handintensivt arbete för de arbetstagare som utför detta.

TYAs snabbkoll – handintensivt arbete

TYAs snabbkoll är en hjälp för att identifiera om det finns handintensivt arbete i verksamheten och om arbetet kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

  • Snabbkollen ger ett stöd i arbetet men kan inte ge ett definitivt svar på om risk för belastningsbesvär vid handintensivt arbete förekommer eller om arbetet omfattas av kravet på medicinska kontroller vid handintensivt arbete.
  • Kom ihåg att samverka med det utsedda skyddsombudet.

Gå vidare till TYAs snabbkoll här nedan om ni har arbetsmoment med böj-, vrid- eller slagrörelser för hand och/eller underarm i verksamheten.

Skriv in din e-post om du vill ha resultatet via mejl.
Förekommer arbete med ihållande snabba handledsrörelser?

Förekommer det kraftkrävande arbete för handen?

Jag tillåter att TYA behandlar mina uppgifter enligt dessa föreskrifter: https://www.tya.se/om-oss/personuppgifter-cookies/hantering-av-personuppgifter/

Dela