Vinnare 2018: Björknäsgymnasiet, Boden

”Man känner en enorm stolthet”

På Björknäsgymnasiet har struktur och hårt arbete resulterat i att alla elever sedan 2014 gått ut med både körkort och fullständiga betyg. Sedan skolan fick utmärkelsen Årets Transportskola har eleverna blivit fler.

När Monica Silverplats-Skytt började som rektor på Björknäsgymnasiet i Boden 2013 gick hela fjorton elever ett fjärde år, för att de inte hade klarat sin examen. Det var starten på ett hårt och målmedvetet arbete med syftet att ingen elev skulle behöva gå om.

– Personalen har gjort ett fantastiskt jobb. Tillsammans har vi strukturerat, styrt upp och vidareutbildat oss. Sedan hösten 2014 har alla elever klarat alla kurser, gått ut med fullständiga betyg och klarat körkortet. Det är helt otroligt tycker jag.

Ringar på vattnet

Skolan fick utmärkelsen Årets Transportskola 2018 med motiveringen ”En skola som på kort tid gjort en remarkabel kvalitetsresa. Där hälften av eleverna är tjejer och hälften killar och med mycket hög kompetens på lärarna”.

– Utmärkelsen har varit viktig på så sätt att både lärare och elever sträckt på sig, och det ger ringar på vattnet, säger Monica Silverplats-Skytt.

Kvalitetsstämpeln märks också på antalet elever. Skolan har utökat antalet platser på transportutbildningen från 32 till 48. Nästa steg är att försöka behålla balansen 50 procent killar och 50 procent tjejer som varit en av skolans kännetecken på senare år.

– Tillsammans med branschen måste vi bli bättre på att locka tjejer till yrket. Många tror att det bara handlar om tunga lyft och att köra timmer, men det finns så många olika inriktningar och hjälpmedel i dag.

Text: Malin Dahlberg

Dela