Samverkan näringsliv och skola

Som företag finns det flera sätt att vara delaktig för att säkra sitt eget och branschens framtida rekryteringsbehov.

Handledare och elev inom åkeri

Erbjud APL-platser på ditt företag!

Minst 15 veckor av gymnasieutbildningen, och en stor del av vuxenutbildningen, sker på företag. Det innebär minst 40 % av tiden som läggs på karaktärsämnena.

Syftet med arbetsplatsförlagt lärande, APL, är att yrkesutbildningar ska få sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring att eleverna blir anställningsbara.

Fördelen med att erbjuda APL-platser:

  • Säkra kvaliteten på utbildningen och på framtida medarbetare
  • Introducera framtida medarbetare innan anställning.
  • Skapar ett lärande hos befintliga medarbetare och inom organisationen i stort.
  • Gör att medarbetare håller sig uppdaterade om lagar och regler
  • Marknadsföra det egna företaget
  • Skapa bred kompetens kring det som är specifikt för er bransch.
  • Ger en uppfattning om vad kommande medarbetare värdesätter hos en arbetsgivare.
  • Företaget tar ett samhällsansvar och påverka branschens utveckling
Ulrika Forslund regionalt utbildningsråd

För att få åkeriföretagen att fungera måste vi ha arbetskraft!

Ulrica Forslund är medlem i TYAs regionala utbildningsråd för Dalarna och Gävleborg där hon bidrar med att säkra det framtida kompetens- och rekryteringsbehovet inom transportbranschen. Till vardags driver hon åkeriet Forslunds Bulktransport AB där hon är delägare och personalansvarig.

Läs hela intervjun med Ulrika Forslund

Ulrica ser som sin främsta uppgift att få fler att vilja utbilda sig till yrkeschaufför. Hennes erfarenhet och kunskap från åkeriet är till stor nytta när hon tillsammans med rådet träffar beslutsfattare, lärare och elever på skolor och andra utbildare.

– Vi stöttar skolorna på alla sätt vi kan. Det kan handla om att kontakta beslutsfattare för att få dem att förstå både branschens och hela samhällets behov av yrkeschaufförer, bjuda in studievägledare att testa på yrket under en dag eller delta i branschdagar och marknadsföringsträffar, säger Ulrica.

Att vara ute och knyta kontakter tycker hon ger mycket. Det blir mer naturligt att vända sig till henne eller någon annan i rådet när man behöver råd och hjälp.

Trots svårigheter i branschen som exempelvis förarbristen så ser Ulrica många andra positiva förändringar de senast åren.

– Tittar man i backspegeln så är det otroligt mycket som har hänt. Antalet utbildningsplatser har ökat och fler tjejer söker sig till utbildningarna. Man märker också skillnad i attityder och att det är mycket fokus på bemötande. Skolorna tar mer initiativ och väljer APL-företag med större omsorg än tidigare för att säkerställa bra praktikplatser.

Förutom det viktiga arbetet med att få fler att söka sig till åkeribranschen så bidrar rådet till ett fint nätverkande mellan branschkollegor, organisationerna och skolorna.

Att vara medlem i ett regionalt utbildningsråd ger mycket tillbaka, både till den egna organisationen och till dig som individ. Alla som är med i rådet har ett stort engagemang och vi inspirerar varandra, säger Ulrica.

Tjej som går utbildning

Var aktiv i ett programråd!

Ett programråd är ett samverkansforum för skolan och branschen och finns på alla yrkesutbildningar.

Syftet med programråd är att stärka samarbetet mellan skolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. Målet är att genom samverkan säkerställa utbildningens kvalité och utveckling.

Fördelar med att vara ledamot i ett programråd

De kanske tydligaste fördelarna med att vara ledamot i ett programråd eller utbildningsråd rör rekrytering. Eftersom råden är lokala får du stora möjligheter att påverka vilken inriktning transportutbildningen i ditt område ska ha: behöver ni skogstransportförare, förare inom renhållningen eller något annat?

Det ger dig ett stort nätverk som du kommer ha fördelar av när det gäller kompetensfrågor och ett försprång i framtida rekryteringar. Ta kontakt med din regionala projektledare om du är intresserad.

Programsamråd kurs

Eller i ett regionalt utbildningsråd!

Det lokala utbildningsrådsarbetet stöttas av TYAs regionala utbildningsråd. TYA har åtta regionala utbildningsråd som är partsammansatta med ledamöter från såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan. De regionala utbildningsrådens främsta uppgifter är att stärka samverkan mellan skola, företag och arbetsförmedling samt förbättra rekryteringen av välutbildade transportarbetare till TYA-anslutna företag.

Vill du veta mer?

RPL-kartan 2024

Ta gärna kontakt med våra regionala projektledare:

Västernorrland och Jämtland
Per-David Wennberg
070-277 04 49
per-david.wennberg@tya.se

Norrbotten och Västerbotten
Christoffer Hälldal
073-055 41 57
christoffer.halldal@tya.se

Värmland, Örebro, Skaraborg, Västmanland, Östergötland, Dalarna och Gävleborg
Lars Kotz
070-651 98 44
lars.kotz@tya.se

Stockholm, Uppsala, Södermanland och Gotland
Marcus Ljungberg
073-822 86 14
marcus.ljungberg@tya.se

Västra Götaland, Halland, Skåne exklusive Skaraborg
Lars Johansson
070-877 94 02
lars.johansson@tya.se

Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge
Johan Nordenström
070-108 89 74
johan.nordenstrom@tya.se

Dela