Samverkan näringsliv och skola

Som företag finns det flera sätt att vara delaktig för att säkra sitt eget och branschens framtida rekryteringsbehov.

Handledare och elev inom åkeri

Erbjud APL-platser på ditt företag!

Minst 15 veckor av gymnasieutbildningen, och en stor del av vuxenutbildningen, sker på företag. Det innebär minst 40 % av tiden som läggs på karaktärsämnena.

Syftet med arbetsplatsförlagt lärande, APL, är att yrkesutbildningar ska få sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring att eleverna blir anställningsbara.

Fördelen med att erbjuda APL-platser:

  • Säkra kvaliteten på utbildningen och på framtida medarbetare
  • Introducera framtida medarbetare innan anställning.
  • Skapar ett lärande hos befintliga medarbetare och inom organisationen i stort.
  • Gör att medarbetare håller sig uppdaterade om lagar och regler
  • Marknadsföra det egna företaget
  • Skapa bred kompetens kring det som är specifikt för er bransch.
  • Ger en uppfattning om vad kommande medarbetare värdesätter hos en arbetsgivare.
  • Företaget tar ett samhällsansvar och påverka branschens utveckling
Tjej som går utbildning

Var aktiv i ett programråd!

Ett programråd är ett samverkansforum för skolan och branschen och finns på alla yrkesutbildningar.

Syftet med programråd är att stärka samarbetet mellan skolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. Målet är att genom samverkan säkerställa utbildningens kvalité och utveckling.

Fördelar med att vara ledamot i ett programråd

De kanske tydligaste fördelarna med att vara ledamot i ett programråd eller utbildningsråd rör rekrytering. Eftersom råden är lokala får du stora möjligheter att påverka vilken inriktning transportutbildningen i ditt område ska ha: behöver ni skogstransportförare, förare inom renhållningen eller något annat?

Det ger dig ett stort nätverk som du kommer ha fördelar av när det gäller kompetensfrågor och ett försprång i framtida rekryteringar. Ta kontakt med din regionala projektledare om du är intresserad.

Programsamråd kurs

Var aktiv i ett regionalt programråd!

Det lokala programrådsarbetet stöttas av TYAs regionala programråd. TYA har åtta regionala programråd som är partsammansatta med ledamöter från såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan. De regionala programrådens främsta uppgifter är att stärka samverkan mellan skola, företag och arbetsförmedling samt förbättra rekryteringen av välutbildade transportarbetare till TYA-anslutna företag.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med våra regionala projektledare:

Västernorrland och Jämtland
Regionala utbildningsråd kontaktpersonerPer-David Wennberg
070-277 04 49
per-david.webbberg@tya.se

Norrbotten och Västerbotten
Sandra Petersson
070-586 47 60
sandra.petersson@tya.se

Värmland, Örebro, Skaraborg, Västmanland, Östergötland, Dalarna och Gävleborg
Lars Kotz
070-651 98 44
lars.kotz@tya.se

Stockholm, Uppsala, Södermanland och Gotland
Mathias Jävergren
070-668 14 51
mathias.javergren@tya.se

Västra Götaland, Halland, Skåne exklusive Skaraborg
Lars Johansson
070-877 94 02
lars.johansson@tya.se

Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge
Johan Nordenström
070-108 89 74
johan.nordenstrom@tya.se

Dela