Utlandsförare

Utlandsförare tillhör en liten kategori lastbilschaufförer. Vanligast är att man kör en dragbil med trailer på uppdrag av en speditionsfirma. Ofta kör man en återkommande rutt med ett flertal ställen att lossa och lasta styckegods på.

Utlandsföraren är under längre sammanhängande perioder på resa. Man kan exempelvis arbeta sju dagar och vara hemma sju dagar. Kraven har ökat på att gods ska levereras ”just in time”.

Att hitta en adress i en främmande stad där gods ska lossas eller lastas ställer särskilda krav.

En utlandsförare bör vara effektiv, stresstålig och fantasirik. Man måste också kunna lokalisera fel som uppstår på bilen så att man kan ge rätt upplysning till servicepersonal.

Lastinnehållet är högst varierat. En förare måste veta tillräckligt för att kunna hantera det säkert. Kunskaper i farligt gods och maskinell godshantering är ett måste liksom behörighet att köra med släp.

Förutom engelska är det en fördel att även kunna förstå tyska.

Utlandsförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet CE och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Utlandsförare ska dessutom kunna

 • Hantera farligt gods och tillämpa de regler som gäller för transport av farligt gods på landsväg
 • Tillämpa reglerna för utlandstrafik med tunga fordonskombinationer
 • Transportera på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsinriktat sätt

Krav

 • Körkort med CE-behörighet
 • Utbildningsbevis för truck
 • ADR-intyg för styckegods
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Även om en utlandsförare ständigt har kontakt med kontoret så är arbetet fritt. Samtidigt kan arbetstiderna vara oregelbundna vilket gör att det kan vara svårt att planera sin lediga tid. Tiden som man under en utlandsresa får köra per dygn är reglerad i lag. Det händer att arbetsdagarna med lastning och lossning inräknat kan bli långa.

Dela