Text- och bildrättigheter

Bildrättigheter

TYA tillåter inte vidare användning av bilderna på denna hemsida. Bilderna ägs av fotografen/illustratören (och/eller bildbyrån/TYA) och får således inte kopieras och användas utan fotografens/illustratörens, bildbyrån eller TYAs medgivande.

Texträttigheter

Om text på denna sida används i andra sammanhang vill vi att källan anges som följer: Källa: www.tya.se.

Dela