Projekt och områden inom hamn och stuveri

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för hamn och stuveri. I vår webbshop hittar du mer information om hamn och stuveri.
Hamnkransimulator

Kransimulatorer för hamn

Den teknik som används i de simulatorer som Hamn och Stuveriskolan varit med och utvecklat, bygger på så kallad realtidsfysik. Det innebär att maskinens fysiska värden programmeras in i en dator, det vill säga åkhastighet, varvtal på motorer, ljudet vid olika påfrestningar och vid kollisioner, vibrationer etcetera. Då är det föraren av simulatorn som avgör hur ”maskinen” ska uppföra sig på skärmen. Realismen blir så nära verkligheten man kan komma i simulatormiljö.

Det räcker inte med en bra simulator, man måste dessutom bygga upp en fungerande pedagogik, dels i samklang med övningar i simulatorn, dels som fungerar i de teoretiska avsnitten av utbildningen.

En bra simulator och ett bra pedagogiskt utbildningsmaterial gör våra simulatorer fulländade.

Hamnar som är med i Hamn och Stuveriskolan kan använda skolans simulatorer för utbildningsändamål. Ofta står Hamn och Stuveriskolan för hela eller delar av kostnaden för detta. Det är olika förutsättningar för de olika simulatorerna på grund av mobilitet med mera. Hamn och Stuveriskolan har dessa simulatorer att tillgå:

  • STS-kran (Ship To Shore)
  • Linkran/Vikarmskran

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Hamnkran i containerhamn

Hamn och stuveriskolan

Det här är Hamn och stuveriskolan

TYA, Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar samarbetar för att utveckla utbildningsmöjligheterna inom hamn- och stuveribranschen.

Från senhösten 2002 bedriver Hamn och Stuveriskolan utbildning enligt de önskemål som framkommit i ett så kallat modulsystem.

Innehållet har bestämts av branschföreträdare, företagen själva och enskilda idésprutor. Ett telefonsamtal eller e-post till skolchefen, kan räcka för att för att komma överens om ett utbildningstillfälle.

Kurser som erbjuds via TYA, ingår normalt inte i Hamn och stuveriskolans utbud.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Dela