Kranbilsförare

Kranbilar kan vara två- till fyraxlade fordon. Kranen kan exempelvis vara utrustad med krok, pallgaffel, skopa, gripklo eller personkorg. Jobbet är mycket varierande och krävande. Det kan handla om att transportera allt från processorer för miljontals kronor, tankar eller tuber med gas, leveranser från en brädgård eller privatkunder som behöver flytta ett piano eller en båt. Transporterna bedömas ofta från fall till fall.

Att kunna köra släp är en fördel liksom kunskaper i maskinell godshantering – även om lastningen ofta sker med bilens kran.

Man måste tänka på både godsets och omgivningens säkerhet. Vid lyft av exempelvis takstolar på ett bygge vilar andras säkerhet på kranbilsförarens omdöme. Man måste ha ett utvecklat djupseende för att kunna bedöma avstånd. Man behöver även kunna beräkna vad och hur långt man kan lyfta och vilka hjälpmedel man behöver använda för att säkra lasten.

Betongpumpförare kör lastbil med en monterad betongpump med kranarm. Föraren hanterar betongpumpen vid gjutningar och spelar en mycket viktig roll för gjutresultatets kvalitet.

Studiebesök i lastbilsföraryrkena som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar vad en kranbil kan få för typ av uppdrag.

Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Kranbils- och betongspumpförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Kranbils- och betongspumpförare ska dessutom

 • Känna till olika lyftredskap och beräkna lyftförmåga utifrån lyftdiagram samt manövrera kranen efter teckengivning och radiodirigering

Betongpumpförare ska dessutom

 • Kunna köra, placera och hantera gjututrustning

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • Yrkesbevis för fordonsmonterad kran/betongpump
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Kranbil
Arbetet sker oftast utomhus. Att lyfta tunga föremål med kran ställer höga krav på ett skyddsmedvetande och förmåga till riskbedömning för att undvika att skada både människor och gods.

Betongpump
Föraren av betongpump tillbringar merparten av sin tid på byggarbetsplatser. Därför gäller krav på samma typ av personlig skyddsutrustning som för byggnadsarbetare.

Dela