Välutbildade och erfarna chaufförer ger säkra transporter

Välutbildade och erfarna chaufförer ger säkra transporter.

Att transportera farligt gods ställer höga krav både på utrustning och chaufförer. Det är ett spännande och omväxlande jobb, där noggrannhet och säkerhet är extra viktigt. Det finns en mängd olika regler och förordningar att ta hänsyn till när man transporterar ADR-klassat gods. Dessutom behöver våra chaufförer ha specifik kunskap om varje enskild produkt.

Det här yrket passar dig som är:

  • noggrann
  • fokuserad på säkerhet
  • nyfiken och intresserad av och förstår vikten av regler och förordningar

Bli depåtekniker

TYA:s kurs Depåteknikerutbildning är obligatorisk för dig som depåtekniker enligt Drivkraft Sveriges (f.d. SPBI) regler och ska genomföras minst vart femte år.

Kursen är också lämplig för annan kollektivanställd personal på oljedepåer och i oljehamnar. Man lär sig grundmoment som:

  • Arbetsmiljö och miljö
  • Säkerhet vid lossning, förvaring och utlastning
  • Cisternkontroll
  • Brandskydd
  • Elsäkerhet och statisk elektricitet
  • Produktinformation och depåmaterialkännedom
  • Petroleumtransporter

Plats: Hela Landet / Företagsförlagd (vartannat år – nästa gång 2021)

Petroleum - Bensinstation

Bli bensinstationspersonal

Bensinstationspersonal är en avancerad form av butiksjobb tillsammans med hantering/försäljning av drivmedel och kemikalier i olika former. Förkunskaper behövs ej. Utbildningen är oftast internt utformad och går genom arbetsgivarens försorg med Drivkraft Sveriges (f.d. SPBI) regelverk som grund. TYA har till exempel två moment som kan användas i sammanhanget: e-kurserna eBrandfarlig vara, Bensinstation och eFarligt Gods.

Dela