Välutbildade och erfarna chaufförer ger säkra transporter

Petroleumdepå

Välutbildade och erfarna chaufförer ger säkra transporter.

Att transportera farligt gods ställer höga krav både på utrustning och chaufförer. Det är ett spännande och omväxlande jobb, där noggrannhet och säkerhet är extra viktigt. Det finns en mängd olika regler och förordningar att ta hänsyn till när man transporterar ADR-klassat gods. Dessutom behöver våra chaufförer ha specifik kunskap om varje enskild produkt.

Det här yrket passar dig som är:

  • noggrann
  • fokuserad på säkerhet
  • nyfiken och intresserad av och förstår vikten av regler och förordningar

Klicka här för att läsa mer om tank- och bulkbilsförare.

Petroleumdepå

Bli lastbilschaufför!

Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag.

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Det innebär transportuppdrag där allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan inkluderas.

Läs mer om hur du blir lastbilschaufför här.

PetroleumdepåOil Storage tank and oil tanker

Jobba som depåtekniker

Arbetet innebär en varierande vardag med många olika arbetsuppgifter som ställer höga krav på tekniskt kunnande och intresse. Det är även viktigt med kunskap om petroleumprodukter och dess egenskaper.

Som depåtekniker utför du reparationer, samordnar externa entreprenörer som utför reparationsarbeten på depån samt har genomgångar av lokala säkerhetsföreskrifter med tankbilsförare som lastar på depån. Du deltar även som säkerhetsvakt vid fartygsimporter och genomför daglig tillsyn på depån. Viss beredskap kan ingå.

Arbetet passar dig som:

  • Är tekniskt intresserad och tekniskt kunnig
  • Har ett högt säkerhetsfokus och är riskmedveten
  • Är noggrann och ordningsam
  • Trivs med varierande arbetsuppgifter och är flexibel
  • Är serviceinriktad

Ofta har depåtekniker en bakgrund inom petroleumbranschen, inte sällan som tankbilsförare eller med koppling till tankfartyg och fartygsimport, men detta är inget krav. Övrig utbildning ansvarar arbetsgivaren för.

TYAs kurs Depåteknikerutbildning är ett branschkrav för att få arbeta som depåtekniker på depå som är medlem i Drivkraft Sverige och är obligatorisk att repetera vart femte år.

TYA har även kurserna Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg och Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg – repetition, som är branschkrav för säkerhetsvakter vid depå som är medlem i Drivkraft Sverige och är obligatoriskt att repetera vart tredje år.

Petroleum - Bensinstation

Jobba på drivmedelsstation

Stationssäljare är en avancerad form av butiksjobb tillsammans med hantering och försäljning av drivmedel och kemikalier i olika former. Förkunskaper behövs i regel inte. Utbildningen är oftast internt utformad och går genom arbetsgivarens försorg med Drivkraft Sveriges (f.d. SPBI) regelverk som grund.

Har du frågor kring yrken inom petroleumbranschen som du vill tala med facket om?

Kontakta Transportarbetareförbundet. Du hittar dem här.

Dela