Välutbildade och erfarna chaufförer ger säkra transporter

Petroleumdepå

Välutbildade och erfarna chaufförer ger säkra transporter.

Att transportera farligt gods ställer höga krav både på utrustning och chaufförer. Det är ett spännande och omväxlande jobb, där noggrannhet och säkerhet är extra viktigt. Det finns en mängd olika regler och förordningar att ta hänsyn till när man transporterar ADR-klassat gods. Dessutom behöver våra chaufförer ha specifik kunskap om varje enskild produkt.

Det här yrket passar dig som är:

  • noggrann
  • fokuserad på säkerhet
  • nyfiken och intresserad av och förstår vikten av regler och förordningar

Klicka här för att läsa mer om tank- och bulkbilsförare.

Petroleumdepå

Bli lastbilschaufför!

Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag.

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Det innebär transportuppdrag där allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan inkluderas.

Läs mer om hur du blir lastbilschaufför här.

PetroleumdepåOil Storage tank and oil tankerPetroleumdepå

Bli depåtekniker

Att vara depåtekniker innebär en varierande vardag med många olika arbetsuppgifter och ställer höga krav på tekniskt kunnande och intresse. Det är även viktigt med kunskap om petroleumprodukter och dess egenskaper.
Som depåtekniker kan du komma att utföra reparationer, samordna externa entreprenörer som utför reparationsarbeten på depån samt ha genomgångar av lokala säkerhetsföreskrifter med tankbilsförare som lastar på depån.
Du kan även komma att delta som säkerhetsvakt vid fartygsimporter (där lossning av petroleumprodukter sker) och genomför daglig tillsyn på depån enligt gällande egenkontrollprogram, där exempelvis tillsyn av slangar, pump-rum och att ha ”ordning och reda” ingår. Viss beredskap kan ingå.
Vissa arbetsuppgifter kan skilja sig mellan olika depåer.

Arbetet passar dig som:

  • Är tekniskt intresserad och tekniskt kunnig
  • Har ett högt säkerhetsfokus och är riskmedveten
  • Är noggrann och ordningsam
  • Trivs med varierande arbetsuppgifter och är flexibel
  • Är serviceinriktad

Ofta har depåtekniker en bakgrund inom petroleumbranschen, inte sällan som tankbilsförare eller med koppling till tankfartyg och fartygsimport – men detta är inget krav.
Övrig utbildning som krävs sker inom arbetsgivarens försorg.

TYAs kurs Depåteknikerutbildning är ett branschkrav för att få arbeta som depåtekniker på depå som är medlem i Drivkraft Sverige, och är obligatorisk att repetera vart femte år.
TYA har även kurserna Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg och Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg – repetition, även dessa är branschkrav för att få arbeta som säkerhetsvakt vid depå som är medlem i Drivkraft Sverige och är obligatoriskt att repetera vart tredje år.

Petroleum - Bensinstation

Bli bensinstationspersonal

Bensinstationspersonal är en avancerad form av butiksjobb tillsammans med hantering/försäljning av drivmedel och kemikalier i olika former. Förkunskaper behövs ej. Utbildningen är oftast internt utformad och går genom arbetsgivarens försorg med Drivkraft Sveriges (f.d. SPBI) regelverk som grund. TYA har till exempel eLearningkursen: eBrandfarlig vara, Bensinstation.

Har du frågor kring yrken inom petroleumbranschen som du vill tala med facket om?

Kontakta Transportarbetareförbundet. Du hittar dem här.

Dela