Skift- och nattarbete

Trafikljus på natten

Att arbeta skift och natt kan innebära stora påfrestningar på hälsan och ökar risken för arbetsskador och olyckor. Skift och nattarbete påverkar också privatlivet och kan leda till att arbetstagaren får för lite tid för familj och fritid.

Kombinationen av bra scheman, bra arbetsmiljö och att skiftarbetaren själv tar ansvar för sömn och livsstil innebär lägre risker för allvarliga sjukdomar och olyckor

TYA har tagit fram en guide Skift- och nattarbete som ger råd till goda arbetsförhållanden och levnadsvanor.

Dela