Sug- och spolbilsförare

En sug- och spolbil är ett rullande arbetsredskap och man kör till exempel på uppdrag av byggnadsföretag eller kommuner. I båda fallen är ett vanligt uppdrag att spola rent avloppsledningar. En annan uppgift är att tömma och rengöra tankar liksom att tömma filter som ska hindra exempelvis fett att spridas i avloppsnätet.

Som sug- och spolbilsförare behöver man besitta en god portion sunt förnuft. Det händer att föraren ställs inför mycket skiftande utmaningar, så det är en fördel att vara tekniskt kunnig.

En sug- och spolbilsförare behöver dessutom vara serviceinriktad och ha god lokalkännedom.

Kunskaper om farligt gods är nödvändiga.

Behörighet för att köra med släp är en fördel.

 

Studiebesök i lastbilsföraryrkena som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar hur lastning och lossning av vätskor med spolbil går till.

Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Sug- och sopbilsförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Sug- och sopbilsförare ska dessutom kunna

 • Känna till egenskaperna hos de vanligaste avfalls- och returprodukterna
 • Hantera och tolka mätutrustning samt kunna vidta åtgärder vid såväl spill som vid haveri
 • Tillämpa gällande regler och anvisningar vid transport av farligt gods

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • ADR-intyg för styckegods- och tanktransport
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Arbetet utförs oftast utomhus, inte sällan mitt i städernas trafikmiljö. En sug- och spolbil kan arbeta med högt tryck vilket kräver särskild uppmärksamhet. I arbetet kan det ingå att hantera tunga slangar.

Dela