Trendindikator kompetensbehov – Åkeri

Oro för minskning av utbildningsplatser

Behovet av lastbilschaufförer minskar i spåren av lågkonjunkturen, men från extremt höga nivåer. Bristen på kompetens är fortfarande stor, och nu växer oron i branschen att skolans beslutsfattare ska skära i transportutbildningen – på felaktiga grunder.

Efter pandemin har trycket på transportbranschen varit extremt, med stor lastbilsförarbrist som följd. När TYA släpper sin årliga rapport Trendindikatorn Åkeri 2023 har kompetensbehovet minskat något, men det betyder inte att bristen på förare är över.

I årets rapport säger 33 procent av företagen att de behöver nyanställa, jämfört med 41 procent 2022. I antal handlar det om 2 648 lastbilschaufförer de kommande sex månaderna och 5 044 på helåret.

Enkätsvaren vittnar mer om en försiktighet i branschen, inför lågkonjunktur och höjda räntor, än en faktisk nedgång. Det är fortfarande högt tryck på åkerierna och stor efterfrågan på nya chaufförer.

Ladda ner rapporten som pdf här nedan.

Budskapet till kommunerna:

”Håll i och håll ut”

I Trendindikatorn Åkeri 2023 kan vi se att kompetensbehovet återgår till tidigare höga nivåer. 33 procent av företagen säger att de behöver anställa, jämfört med 41 procent 2022. I antal handlar det om 2 648 lastbilschaufförer de kommande sex månaderna och 5 044 på helåret.

Enkätsvaren vittnar mer om en oro inför lågkonjunkturen än en faktisk nedgång i branschen. Det är fortfarande högt tryck på åkerierna och stor efterfrågan på lastbilschaufförer. Störst behov att anställa har företagen i Sveriges Sydöstra region där 41 procent planerar att rekrytera. När det gäller uppsägningar ser vi fortsatt låga nivåer. Totalt 3 procent av åkerierna uppger att de troligen kommer att säga upp minst en chaufför de kommande sex månaderna, mot 5 procent förra året.

2022 var åkeriernas rekryteringsproblem närmast akuta då 55 procent av företagen uppgav att de hade problem att rekrytera chaufförer. I år säger 43 procent av företagen att de haft problem att rekrytera.

– Lena Törnstrand, projektledare på TYA

Läs hela artikeln i pdf-filen här nedan.

Informationsfilmer

Tre korta filmer med intressant fakta från TYAs Trendindikator 2023.
Hanna Wendin

Tre frågor till…

… Hanna Wendin, som driver Åkeri AB John Andersson tillsammans med sin sambo Mikael Andersson. Företaget har runt 40 anställda och verksamhet i Uppsala och Stockholm.

1. Upplever du ett minskat tryck i branschen?
– Nej, inte alls. Det är fortfarande väldigt högt tryck och svårt att hitta nya chaufförer. Jag upplever snarare en frustration i branschen när företag inte kan ta uppdrag på grund av kompetensbristen.

2. Känner du oro inför lågkonjunkturen?
– Det finns en liten oro någonstans i bakhuvudet, men också en nyfikenhet – vilka utmaningar kommer vi att ställas inför i höst? Branschen har upplevt lågkonjunkturer tidigare och kommit tillbaka. Jag tror det är viktigt att fortsätta jobba på och inte ta ut något i förskott.

3. Hur ser du på kompetensförsörjningen till branschen och utbudet av nya lastbilsförare?
– Det är superviktigt att gymnasieskolorna fortsätter att erbjuda en bred och bra förarutbildning. Vi behöver alla nya förare vi kan få.

Ladda ner den senaste Trendindikatorn - Åkeri

Trendindikator kompetensbehov – Åkeri

En undersökning om rekryteringsbehovet och andra frågor som berör åkerinäringen. Resultatet presenteras i augusti varje år.

Trendindikatorn i pdf-format
Citatikon

Oavsett pandemi eller lågkonjunktur har transportbranschen alltid haft ett långsiktigt behov av välutbildade medarbetare.

Kontaktperson

Lena Törnstrand

Projektledare

08-734 52 23

lena.tornstrand@tya.se

Dela