Skolledarenkäten

Skolledarenkäten 2019/2020

Antalet sökande till gymnasiets transportutbildning fortsätter att öka och trenden med fler kvinnliga elever håller i sig. Andelen tjejer i årskurs 2 är i dag 27,3 procent, och 21 skolor redovisar över 35 procent tjejer på transportutbildningen. Det är de högsta uppmätta siffrorna sedan TYA började göra sin Skolledarenkät 2011.

Söktrycket är fortsatt högt på landets fordons- och transportprogram. Andelen förstahandssökande har ökat med 3 procent jämfört med förra året. Antalet antagna elever på transportinriktningen i årskurs 2 har ökat med 5,6 procent. En blygsammare ökning än 2018, men ändå ett bevis för att intresset för föraryrket ligger fast.

Ladda ner och läs mer om resultatet från Skolledarenkäten 2019/2020 här.

Kontaktperson

Micaela Roslund

Projektledare

08-734 52 86

micaela.roslund@tya.se

Dela