Skolledarrapporten

Söktrycket – och tjejerna – fortsätter att öka på landets transportskolor
Kvaltävling 2019 i Värnamo

Antalet sökande till transportprogrammet fortsätter att öka och aldrig tidigare har så många tjejer velat bli lastbilschaufförer, det visar TYAs senaste rapport. Samtidigt väntar ändringar i skollagen som kan bli avgörande för branschen.

Det är så kul att tjejerna hittat till lastbilsföraryrket och att trenden inte mattas ut. Jag tror att förebilder spelar en viktig roll här, säger TYAs projektledare Lena Törnstrand.

 

Läs mer

Får jobb direkt
I genomsnitt 83 procent av transporteleverna får jobb direkt efter avslutad examen vilket ger en hög etableringsgrad jämfört med andra yrkes- och gymnasieprogram. I Östergötland, Norrbotten, Halland, Blekinge, Värmland och Västra Götaland ligger den siffran på över 90 procent.
– Utbildningen håller mycket hög kvalitet samtidigt som branschen har ett stort behov av välutbildade förare. Skolorna är också bra på att attrahera elever, och tillsammans med branschen skapa ett genuint intresse som gör att de vill jobba som lastbilschaufförer efter avslutad utbildning, förklarar Lena Törnstrand.

Två sökande per plats
Trots att antalet utbildningsplatser ökat för läsåret 2023/2024 är det fortfarande i genomsnitt 2 sökande per plats på landets 95 transportgymnasier. I Blekinge, Södermanland, Värmland och Västmanland är trycket extra högt, med över 2,5 sökanden per plats, vilket gör det extra svårt för ungdomarna i dessa län att förverkliga sina yrkesdrömmar.

– TYA har länge efterfrågat fler utbildningsplatser, men det är samtidigt uppenbart att dagens utbud inte räcker till. Vi bedömer att dagens utbildningssystem motsvarar ungefär 60 procent av transportsektorns årliga rekryteringsbehov, säger Lena Törnstrand.

En ödesfråga för branschen
Nu ställs frågan om utbildningsplatser på sin spets efter ändringar i skollagen som börjar gälla från terminsstarten 2025. De innebär att kommuner och regioner ska dimensionera gymnasieskolan efter arbetsmarknadens behov.

– Det här är något vi på TYA bevakar noga då det visat sig att Skolverkets planeringsunderlag innehållit felaktiga uppgifter kring antalet yrkesverksamma förare i Sverige.

TYA verkar nu tillsammans med arbetsmarknadens parter för att skapa förståelse bland utbildare och beslutsfattare.

– Om vi får gehör för branschens verkliga behov tror vi att dimensioneringen kommer att få den positiva genomslagskraft regeringens ambitioner varit från början, säger Lena Törnstrand.

Skolledarrapport Transportprogrammet 2022/2023

Kontaktperson

Lena Törnstrand

Projektledare

08-734 52 23

lena.tornstrand@tya.se

Dela