Konferenser

Speaker Giving a Talk at Business Meeting. Audience in the conference hall. Business and Entrepreneurship.

Konferens för bättre APL – Företag och handledare 24 oktober 2018

Alla behövs i transportbranschen nu och i framtiden för att klara behovet av transporter.

Därför är det självklart att vi välkomnar alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, hudfärg eller religiös tillhörighet.

Läs mer och anmäl här…

 Lärarkonferens flygteknik 29-30 oktober i Västerås

Välkommen med anmälningar till årets lärar- och skolledarkonferens. Lärare för programgemensamma och gymnasiegemensamma ämnen, SYV och skolledare är hjärtligt välkomna!

Läs mer och anmäl här…

Business man draw forklift transportation

Truckinstruktörskonferens i Göteborg den 6 – 7 november 2018

TYA har i år nöjet att bjuda in till en ”lunch-till-lunch-konferens” på Gothia Towers. Konferensen genomförs i direkt anslutning till mässan Logistik & Transport 2018. Mässan är möjlig att besöka kostnadsfritt både före och efter konferensen.

Läs mer och anmäl här…

Konferens för bättre APL- Skolledare och lärare i transportskolor samt yrkesvux

Konferensen kommer genomföras i 3 städer:

7 november i Stockholm

14 november i Borås

15 november i Ljungby

Under dagen diskuterar vi det viktiga ämnet könsneutralt klimat och hur vi tillsammans kan bidra med att alla får en bra APL.
Efter konferensen kommer du ha ökade kunskaper kring kommunikationens betydelse för en lyckad APL.

Läs mer och anmäl här…

Joyful positive people looking at you

OSA-konferens i Göteborg den 29 nov 2018

TYA håller en Temakonferens i Göteborg den 29 November för medarbetare inom Terminal och Lager. Konferensen knyter an till OSA-föreskriften och ger svar/tips på hur man utifrån den kan nå framgång med arbetsmiljöarbetet.

Läs mer och anmäl här…