Tank- och bulkbilsförare

Loaded European truck tank on motorway in beautiful sunset light

I tank- och bulkbilar körs många olika varor. Vanligast är bensin och oljor, men det förekommer även cement, krita, kalk, foder m.m.

Många gånger är det farligt gods som ska lastas, transporteras och lossas. Exempel är bensin, olika kemikalier eller bitumen. Det vilar ett stort ansvar, även juridiskt, på föraren att bedöma miljörisken vid minsta spill under lastning och lossning. Föraren måste kunna säga ifrån när säkerhetsgränsen är på väg att passeras, t.ex. om ett överfyllnadsskydd saknas.

Ett misstag kan leda till stora skador på miljö och hälsa. Kunskaperna måste därför vara mycket goda när det gäller regler kring transport av farligt gods.

Behörighet för att köra med släp är en fördel.

 

Studiebesök i lastbilsföraryrkena som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar hur lastning och lossning av flytande kalk till pappersbruk går till.

Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Tank- och bulkbilsförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Tank- och bulkbilsförare ska dessutom kunna

 • Tillämpa regler vid transport av farligt gods med tankfordon
 • Den klassificering och dokumentation av produkter som används vid transport av farligt gods
 • Hantera och tolka mätutrustning och kunna vidta åtgärder vid såväl spill som vid haveri

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • ADR-intyg för styckegods- och tanktransport
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Arbetet som tank- och bulkbilsförare innebär ofta att transportera lättantändliga och explosiva varor. Det är självfallet av högsta vikt att man har klart för sig vad som kan hända med olika produkter och hur de ska hanteras. Tank- och bulkbilar utnyttjas i regel intensivt. Det är därför viktigt att föraren inte dras med i stressen och riskerar att bortse från säkerhetsfrågor.

Dela