Certifierad Gymnasial Transportutbildning – CGT

CGT-logga

CGT är en kvalitetsstämpel på transportutbildningar där branschen och skolan har ett djupare samarbete för att öka attraktionskraften och kvalitén på utbildningen. Målet är att fler elever ska gå ut skolan bättre förberedda på arbetslivet.

CGT är ett certifikat som gymnasieskolor med transportutbildning kan erhålla. Ett certifikat innebär att branschen har varit involverad i utbildningen vilket säkerställer elevens anställningsbarhet. Certifieringen innebär att skolan lever upp till 22 olika kriterier som av branschen anses vara avgörande för att säkra utbildningskvalité och anställningsbarhet.

Utgångspunkten är att skolan ansvarar för process och förbättringsarbete med stöd av branschen genom CGT-gruppen. Tanken är att genom långsiktighet och kontinuitet skapa förutsättningar till en stabil och kvalitativ utbildning på sikt.

 

CGT

Våra styrande dokument

För att en skola ska få en CGT-certifiering behöver den uppfylla vissa kriterier. Vi har samlat kriterierna i ett dokument som du kan ta del av. I vårt styrdokument kan du läsa om vad skolan behöver göra för att bli certifierad.

CGT kriterier

CGT styrdokument

TYA Åkeri

Vilka skolor kan bli certifierade?

Gymnasieskolor med fordons- och transportprogrammet med inriktning transport kan bli certifierade.

Varför ska vi certifiera oss? Vi har redan en bra transportutbildning.

Skolan får genom certifieringen ett ökat stöd och engagemang från branschen. Stödet är bland annat en hjälp med att hitta rätt fokus på vad som är viktigt för att utbilda anställningsbara elever. Allt med målet att skapa en utbildning med hög kvalitet. Systemet bidrar också till ett värdefullt skolnätverk och en mer involverad politik.

Genom det aktiva samarbetet med branschen kommer fler elever gå ut skolan bättre förberedda för arbetslivet.

Hur gör vi för att bli certifierade?

Skolledningen skickar in en intresseanmälan.

Intresseanmälan kommer att hanteras av det Regionala utbildningsrådet och CGTs kansli. Om det finns förutsättningar för skolan att få en certifiering bildar skolans skolledning en CGT-grupp. Gruppens uppgift är att arbeta med skolan så att den ska uppnå CGT-kriterierna och till sist få en certifiering.

Läs mer om hela förfarandet här eller ta kontakt med din regionala projektledare.

Skolkarta

Den här kartan visar de skolor som arbetar mot att bli certifierad CGT-skola.

Sverigekarta

 

Ny certifiering ska öka kvaliteten på transportutbildningen
Lena Törnstrand, projektledare på TYA

Utvecklingen går snabbt i transportbranschen. För att uppmuntra gymnasieskolorna att jobba aktivt med sin kvalitet lanserar fack och arbetsgivare gemensamt en certifiering för transportutbildningen.
– Målet är att fler elever ska komma ut som säkra och anställningsbara förare, säger Lena Törnstrand på TYA.

Läs mer

Det finns ett djupgående samarbete mellan branschens parter och de 95 svenska gymnasieskolor som utbildar lastbilschaufförer. Certifierad Gymnasial Transportutbildning (CGT) blir ett sätt att fördjupa den samverkan, och hjälpa skolorna att ytterligare utveckla kvaliteten i en bransch där utvecklingen går väldigt snabbt, med allt från eldrift till nya tekniska hjälpmedel.
– Det här är en möjlighet för skolorna att jobba mer systematiskt och strukturerat med sin kvalitet. Vi tror att det i förlängningen leder till att förstärka skolans attraktionskraft, både gentemot elever och lärare, men också höja kompetensnivån på skolan, säger TYAs projektledare Lena Törnstrand som blir kansliansvarig för CGT.

Hjälp och stöd av branschen

CGT blir transportbranschens motsvarighet till andra branschers collegesystem. Initiativtagare är Transportföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, medan TYA kommer att fungera som utförare med ett eget kansli som genomför revisionen och certifieringen. Skolorna bedöms på ett antal kriterier, som ”Stärkt anställningsbarhet”, ”Säker och stimulerande lärmiljö” och ”Samverkan med branschen”.
– Det är viktigt att komma ihåg att det är skolorna som ska göra jobbet och skapa förutsättningar för en bra utbildning, men med hjälp och stöd av branschen och CGT-rådet. De skolor som tar chansen och använder systemet kommer se en ökad kvalitet, med fler elever som går ut skolan väl förberedda inför arbetslivet, säger Lena Törnstrand.

En kvalitetsstämpel för eleverna

Caj Luoma är chef för Kompetensförsörjning på Transportföretagen, och har varit med i framtagandet av systemet. Han ser en stor potential i den nya certifieringen.
– Den blir en plattform där alla intressenter – skolan, branschen och politiken – kan samlas för att gemensamt bidra till skolans utveckling. Det skulle kunna innebära att skolan får ekonomiska resurser för inköp av ny teknik eller fortbildningsinsatser riktade till lärarkåren. För eleverna blir certifieringen en kvalitetsstämpel som ökar anställningsbarheten.
Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet, ser det som en stor fördel att branschens parter kan vara med från början och påverka utbildningens innehåll.
– På så sätt kan skolan få till sig önskemål från parterna om eventuella förbättringar som behövs för att eleverna ska känna sig trygga och får bra förutsättningar för att klara yrket.

Fakta: Certifierad Gymnasial Transportutbildning – så funkar det

Skolledningen skickar in en intresseanmälan som sedan hanteras av det Regionala utbildningsrådet och CGT-kansliet. Om det finns förutsättningar för en certifiering bildar skolledning en CGT-grupp. Gruppens uppgift är att utifrån olika kriterier analysera måluppfyllelse och identifiera aktiviteter som skapar strukturerat förbättringsarbete. När skolan når kriterierna blir de certifierade.

Intresseanmälan öppnar i januari 2024.

Kontaktperson

Lena Törnstrand

Projektledare

08-734 52 23

lena.tornstrand@tya.se

Dela