Yrkeskompetensbevis – YKB

Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att förare har den nödvändiga kompetensen för yrket

Den bygger på ett EU-direktiv som gäller i alla EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.
Den förare som utför tunga godstransporter måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Åkerier och andra företag får inte anlita förare som saknar YKB för att genomföra tunga transporter.

För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 timmar för den som är 21 år eller äldre. Denna grundutbildning ingår i gymnasieutbildningen för den som går på gymnasieskolans fordons- och transportprogram med inriktning transport. TYA anordnar inga grundutbildningar utan hänvisar till gymnasieskolor, körskolor och andra utbildningsanordnare.

Distributionsbil

Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år

Grundutbildning krävs inte av de förare som tog sin C-behörighet före den 10 september 2009. Dessa förare har vad som kallas hävdvunna rättigheter.

Yrkeskompetensbeviset har en giltighetstid på 5 år från det datum då det utfärdas och förnyas genom en fortbildning. Kravet på fortbildning gäller även de förare som har hävdvunna rättigheter.

Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 timmar.

Du kan gå din fortbildning hos någon av det de utbildningsanordnare som har tillstånd från Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om TYAs YKB-kurser på  kurssidorna. På Transportstyrelsens hemsida hittar du en förteckning över godkända utbildare.

En branschöverenskommelse har slutits mellan TYA, SÅ, STR, NTF, Volvo och Scania. I den anges vad de olika delkurserna ska innehålla.

Bild på volvolastbil.

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset.

  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.

TYA vill uppmana deltagare att försöka genomföra utbildningen i god tid för att inte drabbas av tidsnöd eller platsbrist.

Ha alltid ditt yrkeskompetensbevis med vid kontroll – även fast det har gått ut.

Lärande på distans

Genom ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens får förare gå samtliga delkurser inom fortbildningen på distans under perioden den 1 februari till och med den 31 december.

Är du YKB-lärare?

Du vet väl att du har en egen sida här!

Du kan läsa mer om YKB på Transportstyrelsens webbsida

Transportstyrlesen har samlat all information om YKB på sin webbsida. Du kan bland annat hitta godkända utbildare, läsa om lag och förordning samt allt övrigt som har med YKB att göra.

Till Transportstyrelsens webbsida om YKB

Dela