Yrkeskompetensbevis – YKB

Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att förare har den nödvändiga kompetensen för yrket

Den bygger på ett EU-direktiv som gäller i alla EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.
Den förare som utför tunga godstransporter måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Åkerier och andra företag får inte anlita förare som saknar YKB för att genomföra tunga transporter.

För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 timmar för den som är 21 år eller äldre. Denna grundutbildning ingår i gymnasieutbildningen för den som går på gymnasieskolans fordons- och transportprogram med inriktning transport. TYA anordnar inga grundutbildningar utan hänvisar till gymnasieskolor, körskolor och andra utbildningsanordnare.

Kille i lastbil

Transportstyrelsen förändrar utbildningen för yrkeskompetensbevis (YKB)

Transportstyrelsen har på regeringens begäran gjort en översyn av sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens. Förändringarna träder i kraft 1 juni 2023.

Ny tjänst för digital rapportering

Transportstyrelsen inför en ny digital tjänst för att rapportera in deltagare  med hjälp av deras personnummer. Detta kommer att underlätta för både utbildare och YKB-innehavare att se vilka utbildningar som genomförts och när.

Utökad möjlighet att bli YKB-lärare

En annan positiv förändring är att det nu blir möjligt för yrkesverksamma personer med minst två års dokumenterad erfarenhet att bli YKB-lärare, förutsatt att man har går en tre dagars utbildning och har intyg på tidigare yrkeserfarenhet.

Läs mer

Lärare behöver ha minst 2 års erfarenhet antingen från den transportbransch som utbildningen handlar om, eller som lärare för körkortsbehörighet för de fordon som utbildningen handlar om.

Det ställs även krav på dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna eller eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning. Lärare som undervisar i ämnen som inte handlar om transport behöver de inte ha erfarenhet från transportbranschen.

Information till utbildare för yrkesförarkompetens

Nya krav om årlig repetitionsutbildning för YKB-lärare

Från den 1 januari 2024 blir det  obligatoriskt för YKB-lärare att gå en årlig repetitionsutbildning om minst 7 timmar. Syftet  är att ge lärare möjlighet att repetera, uppdatera och fördjupa sina kunskaper om bestämmelser, utbildningsmaterial, metodik och pedagogik samt metoder för att kontrollera att deltagaren tillgodogjort sig undervisningen.

Distansundervisning

För fortbildning om 35 timmar är det tillåtet med max 12 timmar på distans medan det för grundutbildningen inte anges max antal timmar på distans. Dock innehåller grundutbildningen moment som inte lämpar sig för distansutbildning så som körträning och lastsäkring. För utbildaren gäller även att denna ska vara godkänd för att bedriva distansutbildning.

En slutlig version av Transportstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd är under framtagande.
Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Distributionsbil

Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år

Grundutbildning krävs inte av de förare som tog sin C-behörighet före den 10 september 2009. Dessa förare har vad som kallas hävdvunna rättigheter.

Yrkeskompetensbeviset har en giltighetstid på 5 år från det datum då det utfärdas och förnyas genom en fortbildning. Kravet på fortbildning gäller även de förare som har hävdvunna rättigheter.

Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 timmar.

Du kan gå din fortbildning hos någon av det de utbildningsanordnare som har tillstånd från Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om TYAs YKB-kurser på  kurssidorna. På Transportstyrelsens hemsida hittar du en förteckning över godkända utbildare.

En branschöverenskommelse har slutits mellan TYA, SÅ, STR, NTF, Volvo och Scania. I den anges vad de olika delkurserna ska innehålla.

Bild på volvolastbil.

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset.

  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.

TYA vill uppmana deltagare att försöka genomföra utbildningen i god tid för att inte drabbas av tidsnöd eller platsbrist.

Ha alltid ditt yrkeskompetensbevis med vid kontroll – även fast det har gått ut.

Besked på väg att kunna fortbilda YKB helt på distans
Volvolastbil

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kom under invigningstalet på Elmia Lastbil 2022 med en hel del nya besked som rör transportbranschen. Bland annat redogjorde han för att testerna med längre fordonståg slagit så väl ut att regeringen nu tagit beslut att tillåta fordonsekipage på 34,5 meter från årsskiftet 2023.

Lagändringen kommer först bara gälla på vissa utvalda vägsträckor. Precis som för nuvarande maximala 25,25 meter, kommer fortsatt högst 80 km/h gälla även för dessa fordonskombinationer.

När det gäller YKB så arbetar regeringen intensivt med att möjliggöra  undervisning av YKB fortbildningskursen på distans. Inte bara vissa delar som tidigare, utan hela. Det som återstår och först måste vidtas, är att få klart de förändringar i regelverket som krävs. Detta arbete pågår tillsammans med Transportstyrelsen. Tomas Eneroth menar vidare att den möjligheten kommer skapa fler möjligheter och flexibilitet i att möta trenderna med digitaliserad utbildning.

Tomas Forsman, Projektledare på TYA.

– Det var ett väntat besked då efterfrågan på distansledd utbildning är hög säger Tomas Forsman, projektledare på TYA. Han fortsätter:
– Det kan komma att förenkla både för utbildarna men framförallt för de studerande, som då fritt kan välja en utbildare med gott anseende i stället för den som är närmast geografiskt. Utmaningen är att säkerställa att det sker på ett korrekt sätt både vad gäller genomförande och identitetskontroller samt att inrapporteringarna fungerar bra, då tror jag det blir ett utmärkt komplement. Från TYA hoppas vi också att distansundervisning även leder till att kvaliteten på undervisningen höjs ytterligare och blir den främsta konkurrensfördelen, inte priset.‌

Är du YKB-lärare?

Du vet väl att du har en egen sida här!

Du kan läsa mer om YKB på Transportstyrelsens webbsida

Transportstyrlesen har samlat all information om YKB på sin webbsida. Du kan bland annat hitta godkända utbildare, läsa om lag och förordning samt allt övrigt som har med YKB att göra.

Till Transportstyrelsens webbsida om YKB

Kontaktperson

Tomas Forsman

Projektledare

08-734 52 27

tomas.forsman@tya.se

Dela