Yrkeskompetensbevis – YKB

Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att förare har den nödvändiga kompetensen för yrket

Den bygger på ett EU-direktiv som gäller i alla EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.
Den förare som utför tunga godstransporter måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Åkerier och andra företag får inte anlita förare som saknar YKB för att genomföra tunga transporter.

För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 timmar för den som är 21 år eller äldre. Denna grundutbildning ingår i gymnasieutbildningen för den som går på gymnasieskolans fordons- och transportprogram med inriktning transport. TYA anordnar inga grundutbildningar utan hänvisar till gymnasieskolor, körskolor och andra utbildningsanordnare.

Distributionsbil

Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år

Grundutbildning krävs inte av de förare som tog sin C-behörighet före den 10 september 2009. Dessa förare har vad som kallas hävdvunna rättigheter.

Yrkeskompetensbeviset har en giltighetstid på 5 år från det datum då det utfärdas och förnyas genom en fortbildning. Kravet på fortbildning gäller även de förare som har hävdvunna rättigheter.

Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 timmar.

Du kan gå din fortbildning hos någon av det de utbildningsanordnare som har tillstånd från Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om TYAs YKB-kurser på  kurssidorna. På Transportstyrelsens hemsida hittar du en förteckning över godkända utbildare.

En branschöverenskommelse har slutits mellan TYA, SÅ, STR, NTF, Volvo och Scania. I den anges vad de olika delkurserna ska innehålla.

Bild på volvolastbil.

Riksdagen godkänner dispens för YKB

20/1 godkändes tillfälliga lagändringar för att säkra Sveriges transportbehov och minska smittrisken under pågående pandemi.

Lagändringen innebär:

  • Förare vars intyg går ut under perioden 1 nov 2020 till 31 jan 2021 undantas från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.
  • Förare vars intyg går ut under perioden 1 feb 2021 till 31 juli 2021 får sitt yrkeskompetensbevis förlängt med 6 månader.
  • Hela fortbildningen får genomföras på distans under perioden 1 feb till 1 augusti 2021.
  • Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2021 och de ska upphöra att gälla den 1 augusti 2021.
  • TYA vill uppmana deltagare att försöka genomföra utbildningen i god tid för att inte drabbas av tidsnöd eller platsbrist.

Läs mer om beskedet här.

Lastbil i natt-trafik

Förslag till ny Omnibusförordning

EU-kommissionen har lämnat ett förslag på ny omnibussförordning för att säkra transportbehoven och minska smittrisken av Covid-19. Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet innan beslut fattas.

Förslaget innebär:

  • Förare vars YKB går ut under perioden 1 sep 2020 – 30 apr 2021 förlängs med ytterligare 7 månader.
  • Förslaget gäller retroaktivt från 1 september.
  • Medlemsländer har möjlighet att förlänga undantaget max 6 månader – om läget kräver det.

Läs mer om förslaget här.

Är du YKB-lärare?

Du vet väl att du har en egen sida här!

Du kan läsa mer om YKB på Transportstyrelsens webbsida

Transportstyrlesen har samlat all information om YKB på sin webbsida. Du kan bland annat hitta godkända utbildare, läsa om lag och förordning samt allt övrigt som har med YKB att göra.

Till Transportstyrelsens webbsida om YKB

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

08-734 52 27

henrik.farnbo@tya.se

Dela