Yrkeskompetensbevis – YKB

Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att förare har den nödvändiga kompetensen för yrket

Den bygger på ett EU-direktiv som gäller i alla EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.
Den förare som utför tunga godstransporter måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Åkerier och andra företag får inte anlita förare som saknar YKB för att genomföra tunga transporter.

För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 timmar för den som är 21 år eller äldre. Denna grundutbildning ingår i gymnasieutbildningen för den som går på gymnasieskolans fordons- och transportprogram med inriktning transport. TYA anordnar inga grundutbildningar utan hänvisar till gymnasieskolor, körskolor och andra utbildningsanordnare.

Distributionsbil

Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år

Grundutbildning krävs inte av de förare som tog sin C-behörighet före den 10 september 2009. Dessa förare har vad som kallas hävdvunna rättigheter.

Yrkeskompetensbeviset har en giltighetstid på 5 år från det datum då det utfärdas och förnyas genom en fortbildning. Kravet på fortbildning gäller även de förare som har hävdvunna rättigheter.

Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 timmar.

Du kan gå din fortbildning hos någon av det de utbildningsanordnare som har tillstånd från Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om TYAs YKB-kurser på  kurssidorna. På Transportstyrelsens hemsida hittar du en förteckning över godkända utbildare.

En branschöverenskommelse har slutits mellan TYA, SÅ, STR, NTF, Volvo och Scania. I den anges vad de olika delkurserna ska innehålla.

Bild på volvolastbil.

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset

Det undantag som regeringen tidigare meddelat i januari 2021 genom förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens gällande förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis är inte tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen ska tillämpas istället och gäller i hela Europa.

Genom förordningen (EU) (EU) 2020/698 förlängs giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gått ut mellan den 1 februari och den 31 augusti 2020.

Förlängningen är 7 månader från datumet ditt yrkeskompetensbevis löpte ut.

Det innebär att om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 april, förlängs giltighetstiden till den 15 november.

Den 6 mars 2021 träder en ny tillfällig EU-förordning (EU) 2021/267 i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med

TYA vill uppmana deltagare att försöka genomföra utbildningen i god tid för att inte drabbas av tidsnöd eller platsbrist.

Ha alltid ditt yrkeskompetensbevis vid kontroll – även fast det har gått ut.

Lastbil i natt-trafik

Vem omfattas av den nya förordningen?

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021. Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:

  • Bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
  • Bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Lärande på distans

Genom ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens får förare gå samtliga delkurser inom fortbildningen på distans under perioden den 1 februari till och med den 31 juli.
Läs mer här.

Är du YKB-lärare?

Du vet väl att du har en egen sida här!

Du kan läsa mer om YKB på Transportstyrelsens webbsida

Transportstyrlesen har samlat all information om YKB på sin webbsida. Du kan bland annat hitta godkända utbildare, läsa om lag och förordning samt allt övrigt som har med YKB att göra.

Till Transportstyrelsens webbsida om YKB

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

08-734 52 27

henrik.farnbo@tya.se

Dela