Miljö

Att ta tillvara på utslitna saker och återvinna dem är ett mycket viktigt arbete, inte minst med tanke på miljön.

En miljöarbetare hämtar sopor och hushållsavfall från bland annat bostäder, butiker och restauranger men kan också arbeta på avfallsanläggningar eller på återvinningscentraler och vara anställd på kommunala eller privata företag.

TYA Branschnorm Miljö

TYA Branschnorm Miljö

Här är TYA Branschnorm Miljö, checklistan som ger stöd inför och under upphandlingar av kommunal avfallshämtning och som guidar till mer precisa upphandlingsdokument med enhetliga krav. Läs mer här.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Miljö  

Senaste branschrådsmötet genomfördes den 19 april 2024. Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionalt skyddsombud (RSO) och Skyddsombud, samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och miljöföretagen Ohlssons, PreZero, Ragn-Sells och Verdis.

På mötet diskuterades bland annat årets pågående och nya projekt samt uppslag till nya projektförslag.

Kontaktperson

Petter Lobrinker

Projektledare

08-734 52 28

petter.lobrinker@tya.se

Dela