Ett arbete som gör skillnad för miljön

Att ta tillvara på utslitna saker och återvinna dem är ett mycket viktigt arbete, inte minst med tanke på miljön.

En miljöarbetare hämtar sopor och hushållsavfall från bland annat bostäder, butiker och restauranger, men kan också arbeta på avfallsanläggningar eller på återvinningscentraler och vara anställd på kommunala eller privata företag.

Det här yrket passar dig som:

  • har god fysik
  • gillar rörligt arbete
  • har god samarbetsförmåga

Bli lastbilschaufför!

Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag.

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Det innebär transportuppdrag där allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan inkluderas.

Läs mer om hur du blir lastbilschaufför här.

Inriktningar

Det finns många olika chaufförsinriktningar att välja mellan, bland annat kan du köra:
Sopbil
Sug- och spolbil
Liftdumper och Lastväxlare

En miljöarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, butiker, restauranger och industrier. Hämtningen sker med olika typer av större fordon. Arbetar man på avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

Miljöarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier. Du kan också arbeta som miljöarbetare på återvinningscentral. Där krävs minst B-körkort.

Utbildning som krävs

Upplärning till miljöarbetare sker vanligtvis på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet.

För miljöarbetare som ska arbeta med sophämtning ställs det ofta krav på körkort med C-behörighet. Då är det bra att gå Fordons- och transportprogrammet. Första året är gemensamt för alla elever som sökt till Fordons- och transportprogrammet. Därefter väljer du inriktning transport. På inriktning transport får du bland annat lära dig att framföra olika fordon och under andra året är utbildningen inriktad på truck, hjullastare och personbil.

Tredje året får du lära dig att köra tung lastbil med släp. Efter godkänt yrkeskompetensbevis har du körkort för dessa behörigheter. Då väljer du också specialisering inom transportyrket, som till exempel miljö, anläggning, distribution, skog, tank, kyl-, frys- och värmetransporter.

För att utbildningen ska följa utvecklingen i branscherna är kontakten med åkerierna mycket viktig. Utbildningen ute i verkligheten bidrar till utveckling av bland annat servicekänsla, kundbemötande och förståelse för hela logistikkedjan. Kontakterna som skapats har du stor glädje av när du sedan ska söka arbete.

Har du frågor kring yrkesförarjobbet som du vill tala med facket om?

Kontakta Transportarbetareförbundet. Du hittar dem här.