Djurtransportförare

En djurtransportförare kör till största delen djur och boskap från lantbruk till slakterier.

I och med att slakteribranschen skurit ner och koncentrerat slakterier kan det bli långt att köra under en dag.

Arbetstiderna är regelbundna. Arbetsdagen börjar tidigt, ofta vid 05.30, för att slakterierna inte ska behöva hålla så många djur i lager över natten.

Det finns mycket teknisk utrustning i djurtransportbilarna och en förare bör kunna utföra enklare reparationer som till exempel att byta hydraulslangar.

Då djurtransportföraren själv sköter lastningen ställs stora krav på djurkännedom. Man behöver ha god kännedom om den lagstiftning som reglerar handhavande av djur.

Studiebesök i lastbilsföraryrkena som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar hur lastning och lossning av nötkreatur går till.

Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Djurtransportförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Djurtransportförare ska dessutom kunna

 • Lasta, lossa och skydda djur samt säkra lasten
 • Ha god kännedom om den lagstiftning som reglerar handhavande av djur
 • Transportera på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsinriktat sätt

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • Kompetensbevis för djurtransporter
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

I arbetet förekommer en del tunga lyft och drag då boskap inte alltid självmant kliver in i transportbilen. Som förare gäller det att man har en god djurvana då vissa djur aldrig har haft grimma före transporten. Vid transporter av djur kan det finnas risker så som att man kan bli stångad, klämd eller biten av djuren.

Dela