Praktiska arbetsmiljötips

Det dagliga arbetet med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att omsätta alla lagar och regler som styr arbetsmiljön. Det handlar om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver.

TYA har en kurs – PAM Praktisk arbetsmiljö – Kursen består av totalt sex dagar fördelat på två tillfällen och ger deltagarna de verktyg som behövs att arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Kursen riktar sig till huvudskyddsombud och skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö.

TYA har även en kurs – Arbetsmiljö för alla – som vänder sig till alla på en arbetsplats. Kursen ger en grund i vad arbetsmiljöarbete innebär.

Dela