Tillbaka till kurser

PAM Landtransport

Kursnr: 10089 Antal dagar: 3

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

Kurstillfällen

Antal dagarDatumKursortPlatser
32024-01-30GöteborgFå platser kvar Anmäl
32024-02-06GävlePlatser kvar Anmäl
32024-02-13SödertäljePlatser kvar Anmäl
32024-02-27JönköpingPlatser kvar Anmäl
32024-03-05KarlstadPlatser kvar Anmäl
32024-03-05Arlandastad StockholmPlatser kvar Anmäl
32024-03-19MalmöPlatser kvar Anmäl
32024-09-17StockholmPlatser kvar Anmäl
32024-09-24BoråsPlatser kvar Anmäl
32024-10-01GöteborgPlatser kvar Anmäl
32024-10-08LuleåPlatser kvar Anmäl
32024-10-08GöteborgPlatser kvar Anmäl
32024-10-08BorlängePlatser kvar Anmäl
32024-10-15MalmöPlatser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

PAM, Praktisk arbetsmiljö, är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning. Det är en utbildning om totalt 6 dagar uppdelat på två tillfällen. Du som deltar får dela med sig av dina egna erfarenheter i diskussioner och grupparbeten.
På de tre första kursdagarna - del 1 - tas faktorer som påverkar arbetsmiljön upp liksom regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvar, rollfördelning och befogenheter.
Mellan del 1 och 2 ska du som deltagare göra en hemarbetsuppgift.
De tre sista kursdagarna - del 2 - handlar bl a om lokalt arbetsmiljöarbete och hur olika brister i arbetsmiljön kan hanteras. Dilemman kring skadligt missbruk tas upp liksom mångfald i arbetslivet.
Målsättningen är att deltagarna ska få fördjupad insikt och kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Skyddsombud* utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: 0 kr
Logikostnad ingår för skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet, kollektivanställda samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö. För övriga anställda på TYA-anslutna företag ingår inte logi. Kursen berättigar till utbildningsbidrag och resebidrag till företaget för deltagande skyddsombud.**
Övriga: Del 1, 8125 kr, del 2, 7475 kronor exkl moms och logi. Med reservation för eventuella prisändringar.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

Om antagning

I första hand antas deltagare från målgruppen. Se ovan.
Deltagare från ej TYA-anslutet företag går i mån av plats.

Övrig information

Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.
*) En kopia av Transportarbetareförbundets ”Anmälan av skyddsombud” som styrker att deltagaren är utsedd ska visas upp på kursen.
**) Ett utbildningsbidrag på 500 kronor per kursdag samt ett resebidrag på 25 kronor per mil utgår till TYA-anslutna företag för deltagande skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet.
Tider för del 1 och del 2
Tisdag 09.00-17.00, onsdag 08.00-17.00, torsdag 08.00-16.00
Ort och datum våren 2023
Göteborg del 1, 31 jan-2 feb, del 2, 14-16 mars
Gävle del 1, 7-9 feb, del 2, 14-16 mars
Jönköping del 1, 14-16 feb, del 2, 21-23 mars
Stockholm del 1, 7-9 mars, del 2, 18-20 april
Malmö del 1, 7-9 mars, del 2, 18-20 april
Karlstad del 1, 28-30 mars, del 2, 9-11 maj
Södertälje del 1, 28-30 mars, del 2, 9-11 maj
Ort och datum hösten 2023
Stockholm del 1, 19-21 sep, del 2, 7-9 nov
Borås del 1, 26-28 sep, del 2, 7-9 nov
Göteborg del 1, 3-5 okt, del 2, 14-16 nov
Stockholm del 1, 10-12 okt, del 2, 14-16 nov
Göteborg del 1, 10-12 okt, del 2, 14-16 nov
Borlänge del 1, 10-12 okt, del 2, 21-23 nov
Malmö del 1, 17-19 okt, del 2, 5-7 dec
Ort och datum 2024
Göteborg 30 januari-1 februari, del 2: 12-14 mars, Gävle del 1: 6-8 februari, del 2: 12-14 mars, Södertälje del 1: 13-15 februari, del 2: 19-21 mars, Jönköping del 1: 27-29 februari, del 2: 9-11 april, Karlstad del 1: 5-7 mars, del 2: 16-18 april, Stockholm del 1: 5-7 mars, del 2: 16-18 april, Malmö del 1: 19-21 mars, del 2: 23-25 april, Stockholm del 1: 17-19 september, del 2: 5-7 november, Borås del 1: 24-26 september, del 2: 5-7 november, Luleå del 1: 8-10 oktober, del 2: 12-14 november, Göteborg del 1: 8-10 oktober, del 2: 19-21 november, Borlänge del 1: 8-10 oktober, del 2: 19-21 november, Malmö del 1: 15-17 oktober, del 2: 3-5 december

Kursadministratör

Elisabeth Erler

elisabeth.erler@tya.se

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

Skriv ut kursblad