Tillbaka till kurser

PAM Landtransport

Kursnr: 10089 Antal dagar: 3

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
3 2021-02-02 Göteborg Platser kvar Anmäl
3 2021-02-09 Gävle Platser kvar Anmäl
3 2021-02-16 Växjö Platser kvar Anmäl
3 2021-03-09 Stockholm, Arlandastad Platser kvar Anmäl
3 2021-04-19 Karlstad Platser kvar Anmäl
3 2021-04-20 Malmö Platser kvar Anmäl
3 2021-09-21 Borås Platser kvar Anmäl
3 2021-09-21 Stockholm, Arlandastad Platser kvar Anmäl
3 2021-10-05 Göteborg Platser kvar Anmäl
3 2021-10-05 Stockholm, Arlandastad Platser kvar Anmäl
3 2021-10-12 Borlänge Platser kvar Anmäl
3 2021-10-12 Malmö Platser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

PAM, Praktisk arbetsmiljö, är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning. Det är en utbildning om totalt 6 dagar uppdelat på två tillfällen. Du som deltar får dela med sig av dina egna erfarenheter i diskussioner och grupparbeten.
På de tre första kursdagarna - del 1 - tas faktorer som påverkar arbetsmiljön upp liksom regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvar, rollfördelning och befogenheter.
Mellan del 1 och 2 ska du som deltagare göra en hemarbetsuppgift.
De tre sista kursdagarna - del 2 - handlar bl a om lokalt arbetsmiljöarbete och hur olika brister i arbetsmiljön kan hanteras. Dilemman kring skadligt missbruk tas upp liksom mångfald i arbetslivet.
Målsättningen är att deltagarna ska få fördjupad insikt och kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Skyddsombud* utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: Kostnadsfri
Logikostnad ingår för skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet, kollektivanställda samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö. För övriga anställda på TYA-anslutna företag ingår inte logi. Kursen berättigar till utbildningsbidrag och resebidrag till företaget för deltagande skyddsombud.**
Övriga: Del 1, 8125 kr, del 2, 7475 kronor exkl moms och logi.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

Om antagning

I första hand antas deltagare från målgruppen. Se ovan.
Deltagare från ej TYA-anslutet företag går i mån av plats.

Övrig information

Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.
*) En kopia av Transportarbetareförbundets ”Anmälan av skyddsombud” som styrker att deltagaren är utsedd ska visas upp på kursen.
**) Ett utbildningsbidrag på 500 kronor per kursdag samt ett resebidrag på 18:50 kronor per mil utgår till TYA-anslutna företag för deltagande skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet.
Tider för del 1 och del 2
Tisdag 09.00-17.00, onsdag 08.00-17.00, torsdag 08.00-16.00
Ort och datum 2020
Borås del 1, 17-19 sept, del 2, 3-5 nov
Stockholm del 1, 22-24 sep, del 2, 3-5 nov
Göteborg del 1, 29 sep-1 okt, del 2, 10-12 nov
Stockholm del 1, 29 sep-1 okt, del 2, 10-12 nov
Luleå del 1, 29 sep-1 okt, del 2, 10-12 nov
Karlstad del 1, 6-8 okt, del 2, 17-19 nov
Borlänge del 1, 6-8 okt, del 2, 17-19 nov
Malmö del 1, 13-15 okt, del 2, 17-19 nov
Ort och datum 2021
Göteborg del 1, 2-4 febr, del 2, 16-18 mars
Gävle del 1, 9-11 feb, del 2, 16-18 mars
Växjö del 1, 16-18 feb, del 2, 23-25 mars
Stockholm del 1, 9-11 mars, del 2, 20-22 april
Karlstad del 1, 19-21 april, del 2, 24-27 maj
Malmö del 1, 20-22 april, del 2, 25-27 maj
Borås del 1, 21 sep-23 sept, del 2, 9-11 nov
Stockholm del 1, 21 sep-23 sep, del 2, 9-11 nov
Göteborg del 1, 5-7 okt, del 2, 16-18 nov
Luleå del 1, 5-7 okt, del 2, 16-18 nov
Borlänge del 1, 12-14 okt, del 2, 23-25 nov
Malmö del 1, 12-14 okt, del 2, 30 nov-2 dec

Kursadministratör

Camilla Karlsson

camilla.karlsson@tya.se

08-734 52 46

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

08-734 52 26

Skriv ut kursblad