Validering av lastbilsförare, maskinförare och truckförare

Kunskaper kan man skaffa sig både genom utbildning och arbetslivserfarenhet. Validering är ett bra sätt att kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som eventuellt behöver kompletteras för att vara anställningsbar inom en viss bransch.

TYA har tagit fram ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering av lastbilsförare, truckförare och maskinförare. Syftet är att företag, skolor och utbildare ska kunna kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som behöver kompletteras för att en person ska vara anställningsbar inom dessa yrken.
Se vår film som förklarar vad branschvalidering är.

Valideringsverktyget

Klicka här för att logga in i valideringsverktyget.

Till valideringsverktyget

Branschvalidering av transportyrken

Om branschvalidering

Vad är branschvalidering?

Branschvalidering är en metod för att effektivt och kvalitetssäkert kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som behöver kompletteras för att vara anställningsbar inom en viss bransch.

Fördelar med branschvalidering:

 • En kortare väg in i yrkeslivet för personer som redan har erfarenhet och kunskap.
 • Processen för rekrytering och kompetensutveckling blir effektivare.
 • Förbättrad säkerhet och verifiering för såväl arbetsgivare, arbetstagare som myndigheter.

TYAs valideringsmodell

Branschvalidering av transportyrken

TYAs valideringsmodell bygger på den yrkes­kompetens som branschen efterfrågar och följer den nationella och regionala struktur som reger­ingen har gett svenska myndigheter i uppdrag att följa och stödja. 

TYAs valideringsverktyg

TYA har tagit fram ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering av lastbilsförare, truckförare och maskinförare. Syftet är att företag, skolor och utbildare ska kunna kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har och vad som behöver kompletteras för att en person ska vara anställningsbar inom dessa yrken.

TYAs valideringsverktyg:

 • Ett lättanvänt digitalt verktyg för kompetenskartläggning.
 • En genomtänkt och kvalitetssäkrad metod både för den som validerar och den som blir validerad.
 • Säkerställer att företag som ska rekrytera får personal med rätt kunskap och kompetens.
 • Effektivt, säkert och tryggt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Verktyget ger en fullständig och fördjupad kartläggning vilket är nödvändigt eftersom yrket som lastbils-, maskin- och truckförare är förknippat med stort ansvar. Endast kartläggning och validering genom TYAs valideringsverktyg är giltig utifrån ett branschperspektiv. Genom att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och testas via TYAs valideringsverktyg säkerställs att valideringen blir:

 • Kvalitativ
 • Likvärdig
 • Legitim
 • Rättssäker
 • Transparent

 

Validering - så går det till

1. Kartläggning och intervju

Personen som ska valideras registrerar sina utbildningar och tidigare arbetslivserfarenheter i ett digitalt formulär. Yrkesbedömaren intervjuar sedan personen och ställer vid behov fördjupade frågor om till exempel bransch- och språkkunskaper samt verifiering av körkortsbehörigheter, certifieringar och intyg med mera.

2. Teoritester

Testerna görs digitalt på dator, mobil eller surfplatta. De rättar sig själva och visar direkt om resultatet är godkänt eller inte. Den som gjort testet kan gå tillbaka och se vilka frågor som inte besvarades rätt men kan inte ändra inskickade svar. Exempel på ämnen: Arbetsmiljö, säkerhet, trafik, godshantering.

3. Praktiska tester
De praktiska momenten är de mest centrala i valideringen. Här har yrkesbedömaren en viktig roll när det gäller att se hur bra personen kan utföra olika moment yrkesmässigt.

Resultat
Efter avslutad validering sammanställs resultatet från testerna med yrkesbedömarens bedömning och rekommendation.

Rekommendationen är antingen vilka kompetenser som behöver kompletteras (en individuell utbildningsplan)
eller ett intyg om anställningsbarhet, det vill säga att kunskaperna blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser.

Vem genomför valideringen?

En yrkesbedömare som är godkänd av TYA och som har stor kompetens inom yrket genomför valideringen enligt TYAs valideringsmodell. 

Webbinarium – branschvalidering av transportyrken

TYA har tagit fram ett verktyg så att man ska kunna visa vilka kunskaper och kompetenser en person har. Med branschvalidering kan man se om personen behöver komplettera sina kunskaper för att bli anställningsbar inom en viss bransch.

Nu bjuder vi in truck- och maskininstruktörer, transportlärare och RUR-företag till ett webbinarium för att lära sig mer om verktyget.

Välkomna till vårt kostnadsfria webbinarium den 4 december!

Läs mer och anmäl dig här

Citatikon

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Dela