Branschvalidering för lastbilsförare

lastbilschaufför tjej

Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. 

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Det innebär transportuppdrag där allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan inkluderas. 

Validering

TYA har ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering. Med verktyget kan du som arbetar inom åkeri identifiera kunskaper och kompetenser och kartlägga vad som behöver kompletteras. Effektivt, säkert och tryggt för- både arbetsgivare och arbetstagare. 

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser. 

TYAs valideringsmodell bygger på den yrkes­kompetens som branschen efterfrågar och följer den nationella och regionala struktur som reger­ingen har gett svenska myndigheter i uppdrag att följa och stödja.

Vi validerar lastbilsförare i enlighet med denna överenskommelse.  

Just nu finns det möjlighet att validera kunskaper och färdigheter inom följande yrkesinriktningar:

  • Distribution 
  • Bygg- och anläggning 
  • Skogstransporter, inkl fordonsmonterad timmerkran  
  • Kranbil, fordonsmonterad kran 

Vilken lastbilschaufför är du? Testa här.

Yrkesinriktningar lastbilschaufför 

Dela