Arbetsmiljökurser

TYA ordnar kurser på många olika områden och för olika personalkategorier. Med välutbildade chefer, skyddsombud och medarbetare ökar förutsättningarna för att förebygga risker i arbetet och för att skapa en bra arbetsmiljö. Det dagliga arbetet med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att omsätta alla lagar och regler som styr arbetsmiljön. Det handlar om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver.

Vilken kurs passar dig?

PAM – Praktisk arbetsmiljö

TYAs grundläggande arbetsmiljökurser för skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän med arbetsmiljöansvar. Som deltagare ska du få fördjupad insikt och kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Hitta PAM-kurserna här 

Arbetsmiljö för alla

Alla arbetstagare har ett arbetsmiljöansvar. Den här kursen för kollektivanställda i TYA-anslutet företag ger deltagarna kännedom om arbetstagarens roll och ansvar i arbetsmiljöfrågor. Deltagarna får en grund i vad arbetsmiljöarbete är och inblick i arbetsmiljölagstiftning, den goda och den verkliga arbetsmiljön samt tillbud och arbetsskada.

Hitta kursen här 

Ergonomi och hälsa

En anpassad kurs för personal på flygplatser, terminaler, hamnar, åkerier mfl. Kursen innehåller bland annat ergonomi, praktiska övningar utifrån arbetsplatsens utformning och förutsättningar.

Hitta kursen här 

Skyddskommittéledamotsutbildning

Är du skyddsombud och vill veta mer om hur en skyddskommitté fungerar? Då är denna kurs något för dig. Du får kunskap om arbetet i en skyddskommitté, hur den är sammansatt och varför ett företag bör ha en skyddskommitté.

Hitta kursen här 

Kvinna som logga in på laptop för att gå en e-learning

E-learning

Vi erbjuder många olika e-learnings. Det är ett flexibelt och lättillgängligt sätt att få till sig viktig kunskap.

Se våra e-leranings här 

Hot och våld på jobbet 10051

Hot och våld i transportbranschen

Här får du möjlighet att lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

Vi erbjuder skräddarsydda arbetsmiljökurser ute på företagen. Kontakta oss för offert!

Hitta kursen här

Dela