Vinnare 2017: Vretagymnasiet, Linköping

”Vi har dubblat elevantalet”

Sedan Vretagymnasiet blev Årets Transportskola 2017 har både antalet elever och personalstyrkan vuxit. Och framgångsreceptet, med individanpassad utbildning, har blivit en förebild för andra skolor.

Vretagymnasiet utanför Linköping fick utmärkelsen 2017 för att skolan, enligt juryns motivering, har ”allt på plats” och ”utvecklar förare i toppklass”. Sedan dess har antalet elever och lärare ökat med det dubbla.

– Utmärkelse har betytt mycket för oss ur marknadsföringssynpunkt. Det har blivit en kvalitetsstämpel som gjort att både åkerier, elever och andra skolor fått upp ögonen för Vreta, säger enhetschefen Helena Jaeger.

Ser varje elev

Skolan har ett individanpassat upplägg på utbildningen med målet att så många elever som möjligt ska klara både gymnasieexamen och körkortsbehörigheten.

– Vårt koncept går ut på att se varje enskild elev och deras behov, och det gäller alla som jobbar på skolan från specialpedagoger till kökspersonal. Vi har också heltidsmentorer som gör att lärarna kan koncentrera sig på att undervisa medan mentorerna sköter allt som har att göra med föräldrakontakter, studier och betyg, berättar Helena Jaeger.

Sedan utnämningen till Årets Transportskola har Vreta haft ett flertal studiebesök och fungerar nu som bollplank till andra transportutbildningar som vill anamma framgångsreceptet.

– Vreta har blivit en skola som man ser upp till, och det känns väldigt kul.

Text: Malin Dahlberg

Dela