Arbeta säkert som truckförare

Här finns filmer om säkra arbetssätt som truckförare. Längre ner på sidan kan du läsa mer om trucksäkerhet samt göra en egen kartläggning av trucksäkerheten på din arbetsplats.

Att arbeta med truck

Ergonomi och den personliga hälsan

Containerlossning

Lastning med ledtruck

Skjutstativtruck

Trucktrafik på lager

Olycka med motviktstruck

Truckförare berättar

Vad sysslade du med när olyckan inträffade?
”Pålastning av pall.”

Vad orsakade olyckan?
”Truck & gods vickade, jag hoppade och landade snett på foten så den gick ur led.”

Vad gjorde du dig illa på?
”Landade på min tyngd snett på foten.”

I exemplet beskrivs en typisk arbetsolycka som kommer från de TFA-anmälningar som yrkesarbetare gjort till AFA Försäkring. TYA fick ta del av avidentifierade TFA-anmälningar på plats hos AFA Försäkring. På så sätt kan inga individer spåras utifrån berättelserna nedan.(TFA står för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

5 fokusområden för trucksäkerhet

TYA har genomfört en stor undersökning för att komma tillrätta med säkerhetsproblematiken vid truckarbete.

I undersökningen framgår bland annat att 80 procent av de tillfrågade svarar att deras truckutbildning har gett tillräckliga kunskaper för att arbeta med truck. Men ett undantag gäller kunskaperna vid lastning och lossning av till exempel fordon och containrar där 25 procent uppger att truckutbildningen inte alls gav de kunskaper som behövs.

I enkäten har truckförarna även svarat på frågor om i vilken utsträckning de kan påverka säkerheten i arbetet.

Med utgångspunkt från bl and annat enkätresultaten har 5 olika fokusområden för trucksäkerhet tagits fram:
Lastning och lossning av enheter­ – Risktillvänjning – Säkra beteenden – Enkät för egen kartläggning av trucksäkerhet – Statistik

Lastning och lossning av enheter

Att lasta och lossa enheter – 25 % saknar kunskaper/praktisk körträning enligt enkäten.

Risktillvänjning

Studier har visat att arbetstagare som blir vana vid faror som är kopplade till specifika arbetsuppgifter på grund av att man regelbundet blir utsatt för risken, är mer benägna att underskatta dessa risker. Det här kallas för risktillvänjning.

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning ”Riskperception och interventionsmetoder, 2015:7”

Säkra beteenden

Hur kan vi få fler att arbeta på ett säkert sätt, det vill säga att fler använder sig av säkra beteenden?

För att kunna jobba med säkra beteenden måste man identifiera vad som är ett säkert beteende! Hur hittar man ett säkert beteende? Genom att ställa den enkla frågan: Vilka beteenden skulle om de förekom i högre utsträckning, få en avgörande betydelse för säkerheten i arbetet?

  • Att titta bakåt vid backning, är ett exempel på säkert beteende.
  • Att stå med fötterna innanför åkplattans kant, är ett annat exempel på säkert beteende.

För att visa ett exempel på det  säkra beteendet- Titta bakåt! –  har vi tagit fram en dekal att fästa på trucken som en påminnare. Ladda hem dekalen.

Enkät för egen kartläggning av trucksäkerhet

TYAs enkät för trucksäkerhet – ett verktyg för att göra egna undersökningar av säkerheten kring truckarbetet.

Enkät för kartläggning av trucksäkerhet

Statistik

Mer detaljerad statistik från Arbetsmiljöverket gällande arbetsolyckor vore önskvärt. I dagsläget visar Arbetsmiljöverkets officiella statistik inte vem som är ”skadeobjektet”. TYA har därför lämnat önskemål till Arbetsmiljöverket om detta.

Fakta om TYAs trucksäkerhetsundersökning

  • Skickades ut till 3 000 personer som genomgått truckutbildning via TYAs truckinstruktörer och fått utbildningsintyg under perioden 2001-2013.
  • Svarsfrekvensen blev 30%.
  • Genomfördes av SCB på uppdrag av TYA under våren 2015.

Dela