Arbetstagarens OSA

Checklista, mall för sammanställning och handlingsplan för medarbetarundersökning gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

När ni på företaget ska undersöka hur individer och arbetsgrupper mår kan ni använda checklistan Checklista – nuläge medarbetare/arbetsgrupp.

 

Introduktion till checklistan

Checklistan har tre fokusområden;

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Ni väljer om ni vill undersöka ett eller alla tre fokusområden vid samma tillfälle.

Det finns fem olika svarsalternativ där 1 innebär ”stämmer inte alls” och 5 innebär ”stämmer helt”.

Ni kan även välja om undersökningen ska genomföras enskilt eller i grupp.

Efter undersökningen för ni över resultatet i en riskbedömning/sammanställning och skriver in det som behöver åtgärdas i en handlingsplan.

Riskbedömning/sammanställning

Handlingsplan – OSA

Medarbetarundersökningar ska  ske regelbundet.

Dela

Skriv ut