Utbildning

Förslag på utbildningar kopplade till ämnet Organisatorisk och social arbetsmiljö.

I listan hittar du våra kurser kopplade till ämnet Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

    • Hot och våld på jobbet – vänder sig till dig som vill lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att en besvärlig situation inte förvärras.

 

    • Riskhantering – innehåller bland annat praktiska övningar i att identifiera svåra situationer och fungerande metoder, mental förberedelse och vardagstaktik. Exempel från verkligheten ges.

 

  • PAM Flyg, PAM Landtransport, PAM Petroleum, PAM Hamn och Stuveri – (PAM-Praktisk arbetsmiljöutbildning), vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Kursen är en grundutbildning i arbetsmiljö. Primärt vänder den sig till skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag.