Kurser

Förslag på kurser kopplade till ämnet Organisatorisk och social arbetsmiljö.

I listan hittar du våra kurser kopplade till ämnet Organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA – för dig som vill lära dig grunder för att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö i samverkan – du bör gå den här kursen.
  • Hot och våld på jobbet – vänder sig till dig som vill lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att en besvärlig situation inte förvärras.
  • Riskhantering – innehåller bland annat praktiska övningar i att identifiera svåra situationer och fungerande metoder, mental förberedelse och vardagstaktik. Exempel från verkligheten ges.
  • PAM Flyg, PAM Landtransport, PAM Petroleum, PAM Hamn och Stuveri – (PAM-Praktisk arbetsmiljöutbildning), vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Kursen är en grundutbildning i arbetsmiljö. Primärt vänder den sig till skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag.

Dela

Skriv ut