Tillbaka till kurser

PAM Flyg

Kursnr: 10091 Antal dagar: 3

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
3 2024-09-17 Arlandastad Stockholm Fullbokat Reservplats

Kursinformation

Innehåll & mål

PAM, Praktisk arbetsmiljö, är TYAs grundläggande arbetsmiljökurs. Det är en kurs om totalt 6 dagar uppdelat på två tillfällen. Du som deltar får dela med sig av dina egna erfarenheter i diskussioner och grupparbeten.
På de tre första kursdagarna - del 1 - tas faktorer som påverkar arbetsmiljön upp liksom regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvar, rollfördelning och befogenheter.
Mellan del 1 och 2 ska du som deltagare göra en hemarbetsuppgift.
De tre sista kursdagarna - del 2 - handlar bl a om lokalt arbetsmiljöarbete och hur olika brister i arbetsmiljön kan hanteras. Dilemman kring skadligt missbruk tas upp liksom mångfald i arbetslivet.
Målsättningen är att deltagarna ska få fördjupad insikt och kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Skyddsombud* utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö på TYA-anslutna företag.

Pris

0 kr/kursavgift för anställda i företag som är anslutna till TYA
Del 1: 8125 kr/kursavgift, del 2: 7475 kr/kursavgift exkl moms för övriga, med reservation för prisändringar.
Logikostnad ingår för skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet, kollektivanställda samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö. För övriga deltagare tillkommer logikostnad, denna faktureras.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan. Kursen berättigar till kursbidrag och resebidrag till företaget för deltagande skyddsombud utsedda av Transportarbetarförbundet.**

Om antagning

I första hand antas deltagare från målgruppen. Se ovan.
Deltagare från ej TYA-anslutet företag går i mån av plats.

Övrig information

Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.
*) En kopia av Transportarbetareförbundets ”Anmälan av skyddsombud” som styrker att deltagaren är utsedd ska visas upp på kursen.
**) Ett kursbidrag på 500 kronor per kursdag samt ett resebidrag på 25 kronor per mil utgår till TYA-anslutna företag för deltagande skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet.
Tider för del 1 och del 2
Tisdag 09.00-17.00, onsdag 08.00-17.00, torsdag 08.00-16.00.
Ort och datum 2024
Stockholm del 1: 19-21: mars, del 2: 23-25 april
Stockholm del 1: 17-19 september, del 2: 22-24 oktober

Kursadministratör

Elisabeth Erler

elisabeth.erler@tya.se

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

Skriv ut kursblad