Arbetsmiljöarbete

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på kunskap, förståelse och en bra inblick i hur verksamheten ser ut.

Viktigt är att skapa en positiv samverkan mellan inblandade parter. Likaså att alla är införstådda med förutsättningar och det ansvar man har. Dessutom krävs en kännedom om gällande lagar och regler.

TYA erbjuder såväl kurser som informerande material, riktat till alla på en arbetsplats.

Nytt år för arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning

Det är nytt år och det är dags att göra den årliga uppföljningen av förra årets systematiska arbetsmiljöarbete. Förutom att kontrollera att alla era arbetsmiljöaktiviteter är genomförda och fungerar som de ska är det bra att fundera över hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och bli bättre.

Årshjul

Ett annat tips är att direkt nu i början på året gå igenom de aktiviteterna som ska genomföras under året och föra in det i ett Årshjul exempelvis skyddsronder och medarbetarsamtal. Årshjulet gör det lättare med planering och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att underlätta för våra TYA-anslutna företag finns Årlig uppföljning och Årshjul under årets första månader på denna sida.

Läs mer om årlig uppföljning och årshjul i TYAs SAM-guide.

SAM-guiden

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) handlar om att upptäcka och åtgärda risker i arbetet innan de leder till arbetsskador och ohälsa.

Till SAM-guiden

OSA-guiden

I TYAs OSA-guide finner du allt från allmän information om ämnet till fördjupningsavsnitt och praktiska hjälpmedel.

Till OSA-guiden

Dela