Arbetsmiljöarbete

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på kunskap, förståelse och en bra inblick i hur verksamheten ser ut.

Viktigt är att skapa en positiv samverkan mellan inblandade parter. Likaså att alla är införstådda med förutsättningar och det ansvar man har. Dessutom krävs en kännedom om gällande lagar och regler.

TYA erbjuder såväl kurser som informerande material, riktat till alla på en arbetsplats.

SAM-guiden

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) handlar om att upptäcka och åtgärda risker i arbetet innan de leder till arbetsskador och ohälsa.

Till SAM-guiden

OSA-guiden

I TYAs OSA-guide finner du allt från allmän information om ämnet till fördjupningsavsnitt och praktiska hjälpmedel.

Till OSA-guiden

Dela