Dokumentation och sanktionsavgifter

Dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för säker arbetsmiljö.

För att förenkla arbetsmiljöarbetet och för att alla ska veta vad som förväntas av dem behövs tydlig dokumentation. Dokumentationen tas fram på företaget i samverkan mellan arbetsgivaren, behörigt utsett skyddsombud och arbetstagarna.

Om företaget bryter mot vissa av paragraferna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan sanktionsavgifter utfärdas. Avgiftens storlek baseras på antal anställda i företaget. Kraven om dokumentation och sanktionsavgifter finns i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Dokumentation

Kraven för dokumentation skiljer sig beroende på antal anställda i företaget.

Dokumentationskrav för företag med färre än 10 anställda

Skriftlig dokumentation ska göras av:

 • riskbedömningar
 • sammanställning av tillbud och skador
 • handlingsplaner
 • utförd besiktning och egenkontroll* av arbetsutrustning
 • att funna brister vid besiktning och egenkontroll* åtgärdats.

Det är en stark rekommendation att även ha skriftlig dokumentation av punkterna nedan eftersom det underlättar arbetsmiljöarbetet och är en fördel vid inspektion av Arbetsmiljöverket.

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Rutiner
 • Uppgiftsfördelning
 • Årlig uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet**
Dokumentationskrav för företag med 10 anställda och fler

Skriftlig dokumentation ska göras av:

 • riskbedömningar
 • sammanställning av tillbud och skador
 • handlingsplaner
 • utförd besiktning och egenkontroll* av arbetsutrustning
 • att funna brister vid besiktning och egenkontroll* åtgärdats
 • arbetsmiljöpolicy
 • rutiner som krävs på arbetsplatsen
 • uppgiftsfördelning
 • den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet**.

* Egenkontroll – Kontroll av arbetsutrustning ska göras för att upptäcka fel och brister innan skada hinner uppstå. Resultaten av kontroller på arbetsutrustning ska dokumenteras och en bedömning göras av vilka åtgärder som behöver vidtas.

**Årlig uppföljning av ert arbetsmiljöarbete innebär att ni sammanställer vad som hänt under året.

Sanktionsavgifter

Arbetsmiljöverket har rätt att utdöma sanktionsavgifter. Det innebär att om företaget bryter mot vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan sanktionsavgifter utfärdas.

De vanligaste sanktionsavgifterna som utfärdas är dessa.

 • Saknar körtillstånd för truck – avgift 15 000–150 000 kr.
 • Ej besiktad bakgavellyft – avgift 40 000–400 000 kr.
 • Ej besiktad fordonslyft – avgift 40 000–400 000 kr.
 • Ej besiktad kran eller truck för tillfälliga personlyft – avgift 40 000–400 000 kr.
 • Ej besiktad fordonskran> 12 tonmeter – avgift 40 000–400 000 kr.
 • Ej besiktigat tryckkärl – avgift 40 000–400 000 kr eller 15 000–300 000 kr per anordning, max 600 000 kr.
 • Avsaknad av dokumenterad rutin för fortlöpande tillsyn, så kallad egenkontroll*, av trycksatt anordning klass A och B – avgift från 10 000–100 000 kr.

Observera att brister som upptäckts vid kontroll av besiktningspliktig utrustning och som inte åtgärdas kan ge sanktionsavgifter, avgiften ligger då mellan 40 000–400 000 kr.

* Egenkontroll – Kontroll av arbetsutrustning ska göras för att upptäcka fel och brister innan skada uppstår. Resultaten av kontroller på arbetsutrustning ska dokumenteras och en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas ska göras.

Läs mer om regler kring arbetsutrustning och sanktionsavgifter på Arbetsmiljöverkets hemsida. www.av.se

Dela