Flyg

På flygplatserna finns det många olika yrkeskategorier och säkerhet och miljö är självklara honnörsord. På en flygplats arbetar människor med att lasta och lossa gods och bagage eller att utföra underhåll, service och reparationer på flygplan.

Andra har som uppgift att checka in passagerare, sköta vatten- och avloppshantering till flygplan eller med avisning. Ytterligare andra arbetar med catering, förser flygplanen med mat, dryck och tax free-varor och några tankar flygplanen och helikoptrarna. Gemensamt för all personal inom TYAs flygbransch är att de arbetar på marken.

 

Filmer om flygteknik

Två filmer som visar på yrket som flygmekaniker/flygtekniker med flygplan och helikoptrar.

Flygmekaniker och flygtekniker. En högteknologisk framtidsbransch.

För dig som älskar teknik och utmaningar så är den här branschen för dig. Möjligheterna är oändliga. En utbildning inom flygteknik öppnar upp mängder av karriärmöjligheter över hela världen.

Film om flygteknik med helikoptrar

Möt Marcus och Johan  som arbetar som flygmekaniker respektive flygtekniker när de berättar om varför de gillar att arbeta i flygbranschen, en bransch med många karriärvägar och internationella möjligheter.

Läs mer om hur du utbildar dig här.

Branschråd flyg

För att ta tillvara och skapa underlag för beslut om TYA anslutna företags behov av insatser inom utbildnings-och arbetsmiljöområdet finns inom TYA branschråd. Branschrådens möten genomförs i form av regelbundna träffar med representanter från TYA anslutna företag samt parterna. TYA inbjuder till möten och Transportföretagen och Transportarbetareförbundet utser representanter till rådet.”

TYAs branschråd 2021 genomfördes den 1 juni. TYA informerade om genomförda och pågående aktiviteter såsom den färdiga OSA-guiden, ett verktyg för att arbeta med den organisatoriska och social arbetsmiljön. Vidare informerades om de arbetsmiljökurser TYA erbjuder och den nya guiden för arbetsanpassning och rehabilitering som finns att beställa i TYAs webbshop. Nya projektförslag för 2022 diskuterades och ett förslag lades.

Branschrådet 2022 kommer att genomföras i vecka 21.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Dela