Flyg

I flygbranschen finns det många olika yrkeskategorier. Flygplan och helikoptrar behöver teknisk service för att kunna lyfta och på flygplatser behövs underhåll av allt från snöskottning till bagagehantering.

Andra har som uppgift att checka in passagerare, sköta vatten- och avloppshantering till flygplan eller med avisning. Ytterligare andra arbetar med catering, förser flygplanen med mat, dryck och tax free-varor och några tankar flygplanen och helikoptrarna. I fristående underhållsverkstäder sker reparationer och underhåll på flygplan och helikoptrar.

 

Det behövs fler flygplåtslagare

Branschen saknar plåtslagare. TYA arbetar med en kampanj för att få fler intresserade av denna del inom mekanik och teknik. Se TYAs filmer om plåtslagaryrket.

Helikopterteknik

Drömmer du om ett spännande jobb med möjlighet att göra internationell karriär? Då kan jobbet som helikoptermekaniker, helikoptertekniker eller helikopteringenjör vara något för dig.

Branschråd flyg

För att ta tillvara och skapa underlag för beslut om TYA anslutna företags behov av insatser inom utbildnings-och arbetsmiljöområdet finns inom TYA branschråd. Branschrådens möten genomförs i form av regelbundna träffar med representanter från TYA anslutna företag samt parterna. TYA inbjuder till möten och Transportföretagen och Transportarbetareförbundet utser representanter till rådet.

TYAs branschråd Flyg 2023 genomfördes den 22 maj. TYA informerade om genomförda och pågående aktiviteter såsom forskningsprojektet TARA och e-ergonomi för flyglastare. Vidare informerades om de arbetsmiljökurser TYA erbjuder och de filmer TYA tagit fram för att i kampanjer attrahera till yrket flygmekaniker och flygtekniker. Nya projektförslag för 2023 diskuterades.

Nästa branschråd kommer att genomföras under våren 2023.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Dela