Flyg

På flygplatserna finns det många olika yrkeskategorier och säkerhet och miljö är självklara honnörsord. På en flygplats arbetar människor med att lasta och lossa gods och bagage eller att utföra underhåll, service och reparationer på flygplan.

Andra har som uppgift att checka in passagerare, sköta vatten- och avloppshantering till flygplan eller med avisning. Ytterligare andra arbetar med catering, förser flygplanen med mat, dryck och tax free-varor och några tankar flygplanen och helikoptrarna. Gemensamt för all personal inom TYAs flygbransch är att de arbetar på marken.

 

Få fram fler flygplåtslagare

Branschen saknar plåtslagare. TYA arbetar med en kampanj för att få fler intresserade av denna del inom mekanik och teknik. Se TYAs filmer om plåtslagaryrket.

 

Läs mer om hur du utbildar dig här.

Branschråd flyg

För att ta tillvara och skapa underlag för beslut om TYA anslutna företags behov av insatser inom utbildnings-och arbetsmiljöområdet finns inom TYA branschråd. Branschrådens möten genomförs i form av regelbundna träffar med representanter från TYA anslutna företag samt parterna. TYA inbjuder till möten och Transportföretagen och Transportarbetareförbundet utser representanter till rådet.

TYAs branschråd Flyg 2022 genomfördes den 23 maj. TYA informerade om genomförda och pågående aktiviteter såsom den färdiga SAM-guiden, ett verktyg för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare informerades om de arbetsmiljökurser TYA erbjuder och de filmer TYA tagit fram för att i kampanjer attrahera till yrket flygmekaniker och flygtekniker. Nya projektförslag för 2023 diskuterades.

Branschrådet 2023 kommer att genomföras under våren 2023.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Dela