Distributionsförare

Distributionsföraren kör ut varor från en central till enskilda mottagare, butiker, kontor, småföretag med mera. Utifrån fraktsedlarna planerar föraren sin arbetsdag i ett visst område. Beroende på körorder hämtas också gods hos olika avsändare.

Distributionskörning innebär många stopp per dag med i- och urstigningar samt godshantering. Många åkerier kräver att distributionsförare ska kunna köra lastbil med släp.

Man behöver kunna hantera en truck vid lastning och lossning av gods. Ofta är det livsmedel som ska transporteras i bilar med kyl- eller frysutrymmen. Även transport av farligt gods kan ingå.

Mycket tid ägnas åt kundkontakter och man bör trivas med att dagligen ha med folk att göra. Föraren är ofta ett ansikte utåt för avsändaren av godset och för åkeriet. Servicevana är en klar fördel.

Studiebesök i lastbilsföraryrkena som 360-film

Vi har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs varje dag i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar hur lastning och lossning av dagligvaror går till. Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Distributionsförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och datakunskap

De ska dessutom kunna

 • Utföra kyl-, frys- och värmetransporter på rätt sätt ( i förekommande fall)
 • Hantera farligt gods och tillämpa de regler som gäller för transport av farligt gods på landsväg
 • Stapla, lasta och lossa med hjälp av truck med hänsyn till kvalitet, miljö och säkerhet

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • Utbildningsbevis för truck
 • ADR-intyg för styckegods
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort
 • Bakgavellyft, dokumenterade kunskaper och arbetsgivarens tillstånd

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Föraren rör sig över ett begränsat område och har oftast regelbundna arbetstider på dagen.
Vid livsmedelstransporter gäller speciella hygienkrav.

Inom styckegods kan det förekomma transporter av farligt gods. I tät trafik och köer måste föraren kunna hantera stress.

God kondition och uthållighet är bra att ha.

Dela