Branschvalidering för maskinförare

Maskinförare vid container

Maskiner av olika slag med varierande storlek används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskaper, kompetens och erfarenheter har hög prioritet för att säkerställa säkerheten och förbättra effektiviteten.

Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskaper, färdigheter och tillstånd för arbete med motorredskap och lyftanordningar.

För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen dessutom krav om utbildning och dokumentation som utfärdas via TYA.

 

Validering

TYA har ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering. Med verktyget kan du som är godkänd av TYA som yrkesbedömare  identifiera kunskaper och kompetenser samt kartlägga vad som behöver kompletteras för att uppnå TYAs krav i utbildningsplanerna. Effektivt, säkert och tryggt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB, utbildningsintyg, yrkesbevis eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser.  

TYAs valideringsmodell bygger på den yrkeskompetens som branschen efterfrågar och följer den nationella och regionala struktur som regeringen har gett svenska myndigheter i uppdrag att följa och stödja. 

Vi validerar maskinförare i enlighet med TYAs utbildningsplan för respektive maskintyp

Den som är maskininstruktör och validerar och utbildar maskinförare som registreras hos TYA ska följa TYAs anvisningar eller de utbildningsplaner som tagits fram för respektive maskintyp tillsammans med BYN (Byggbranschens yrkesnämnd).

Beställ anvisningarna och utbildningsplanerna i TYAs webbshop

Fördelar med branschvalidering

I den här filmen berättar Mats Magnusson, yrkesbedömare, om fördelarna med branschvalidering.

Det finns möjlighet att validera kunskaper och kompetenser på följande maskintyper:

 • Maskin – Hjullastare Godshantering
 • Maskin – Hjullastare Anläggning
 • Maskin – Grävmaskin/grävlastare
 • Maskin – Väghyvel
 • Maskin – Fordonsmonterad kran upp till 18 t/m
 • Maskin – Fordonsmonterad kran över 18 t/m
 • Maskin – Teleskoplastare
 • Maskin – Mobilkran
 • Maskin – Betongpump

TYAs godkända maskinutbildare utför validering på maskin: Hitta maskinutbildare

Broschyr yrkesbevis

Utbildningsintyg och yrkeskrav

Inom transport- och byggbranscherna tillämpas särskilda bevis på att förarna når upp till de minimikrav som ställs inom gällande kollektivavtal.  

Inom transportbranschen gäller:

 • När du blivit godkänd på grundutbildningen så får du ett utbildningsintyg som berättigar dig att arbeta med den aktuella maskinen.
 • Då du uppnått 30 månaders erfarenhet byts utbildningsintyget ut mot ett yrkesbevis.  

 Byggbranschen har ett liknande system och det finns en överenskommelse mellan transport- och byggbranscherna (TYA och BYN) om att acceptera varandras yrkesbevis.
 

Dela