Hamn och stuveriskolan

Hamn & stuveriskolan bildades i slutet av 1990-talet eftersom det saknades en sammanhållen utbildning för stuveriarbetare. Man ville också locka yngre personer till yrket och höja kompetensen och statusen.

Bakom beslutet att starta skolan låg Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar (då Sveriges Hamn- och Stuveriförbund).

Hamnskolans kursutbud är utvecklat utifrån de anslutna hamnföretagens önskemål och vi skräddarsyr även utbildningar utifrån hamnarnas behov. Kontakta Caroline Evertsson, chef för Hamn & stuveriskolan, för att få veta mer.

Kontaktperson

Caroline Evertsson

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 53

caroline.evertsson@tya.se

Hamn & Stuveriskolans styrgrupp

Verksamheten inom skolan styrs av en styrgrupp utsedd av Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet. I styrgruppen ingår:

Johan Grauers, Transportföretagen (ordförande)
Anders Gustafsson, Svenska Transportarbetareförbundet (sekreterare)
Mikael Persson, Norrköpings Hamn AB
Ulf Rosén, Hallands Hamnar AB
Patrik Östbjerg, Svenska Transportarbetareförbundet
Roger Jönsson, Svenska Transportarbetareförbundet
Per-Arne Persson, Svenska Transportarbetareförbundet

Hamnskolans kursutbud är utvecklat utifrån de anslutna hamnföretagens önskemål och vi skräddarsyr även utbildningar utifrån hamnarnas behov. Kontakta Stefan Reimers, chef för Hamn & stuveriskolan, för att få veta mer. Kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Boka en simulator!

Hamn & Stuveriskolan har tre simulatorer med två olika typer av kransimulatorer: STS-kran och Linkran. Dessa kan hamnarna boka och få transporterade till sig.

Klicka här för att komma till bokningssidan.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter. Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Caroline Evertsson

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 53

caroline.evertsson@tya.se

Dela