Filtrera frågor och svar

Hjulutrustningsteknik

Däcktätningsvätskor

Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en rapport om användningen av däcktätningsvätskor. På branschrådet 2018 väcktes frågan om däcktätningsvätskors påverkan på människa och miljö. TYA har tagit fram material som informerar om hantering och risker.

Ladda ner rapporten

Pumpa säkert

TYA har tagit fram material för att lyfta riskerna med pumpning. I foldern/på affischen kan man läsa om handfasta tips och intervjuer med personer som råkat ut för olyckor.

Dela:

Tidningsdistributörer

Skapa ett hälsosamt arbetsliv

Broschyren En guide för dig som arbetar med tidningsdistribution har tagits fram för att lyfta vikten av att jobba på ett korrekt sätt när det kommer till ergonomi för att skapa ett hälsosamt arbetsliv.

Läs mer

Dela:

Hamn & Stuveri

ADR

TYA följer ständigt utvecklingen runt ADR.

Läs mer

Nödlägesberedskap i hamnar

Broschyr som lyfter nödlägesberedskap i hamnar. Hur man med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete kan förebygga olyckor i hamn.

Läs mer

Dela:

Flyg

Worlds Skills i Kazan

Flygtekniker David Petersson tävlade i Worlds Skills i Kazan och hamnade bland topp 10 av de 16 tävlande länderna.

Dela:

Terminal & Lager

Arbeta i kyla

Material framtaget för att informera om riskerna att arbeta i kyla.

Läs mer

Dela:

Taxi

Mässa Taxi i norr
Arbetsmiljö, Kompetensförsörjning

Under mässan Taxi i Norr, Skellefteå 23–24 maj, var vi på plats som utställare och i seminarieprogrammet visade vi filmen Att jobba som taxiförare. Där informerade vi även om kursen Hot och våld på jobbet samt materialet Guide för anmälan av vissa brott mot taxiförare.

Behovsanalys
Kompetensförsörjning

Genom kvalitativa intervjuer med taxiföretagare, och med goda erfarenheter från genomförd kampanj Du behövs för yrket lastbilschaufför, har vi tagit fram en långsiktig plan för kompetensförsörjning inom taxiföraryrket.

Dela:

Miljö

ABP
A4-guiden beskriver ABP-lagstiftningen på ett övergripande och kortfattat sätt och ger tips på vad som är bra och viktigt att tänka på vid hantering av ABP.
Beställ guiden här.

Dela:

Petroleum

Petroleumhantering
Uppdatering av Petroleumhantering
– hälsa och säkerhet

Kurser
14 ordinarie kurser för tankbilsförare petroleumtransporter, samt 3 företagsbeställda

Petroleumhantering – Hälsa och säkerhet finns att beställa i webbshopen.

Dela:

Åkeri

Bli lastbilschaufför

Kampanjen Bli lastbilschaufför har påbörjats under hösten 2019 för att lyfta behovet av utbildade lastbilschaufförer. En kampanjwebbsida har skapats och finns här.

Risker liftdumpkörning

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare är framtagen tillsammans med våra parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen. Guiden ger exempel på olika riskmoment samt hur information och rutiner kan hjälpa till att förebygga tillbud och olyckor.

Årets Skolledarenkät blev uppmärksammad i media

När vi nu sammanställt svaren från skolledarenkäten 2018 ser vi en ökning av förstahandssökande elever till Fordons- och transportprogrammet och transportinriktningen med hela 25 procent. Det är glädjande. Lika glädjande är ökningen med över 300 antagna elever till transportinriktningen i årskurs 2.

Idag bedriver 87 gymnasieskolor transportutbildning och av dem besvarade 74 skolledare vår enkät. Alla siffror i svaren räknas dock upp som om samtliga skolor hade svarat. Vi vill rikta ett särskilt tack till de skolor som bidragit med den värdefulla informationen. För oss på TYA är det viktigt att få information om bland annat söktryck och antagning eftersom vi utefter det kan hjälpa skolorna med olika insatser från branschens håll.

Dela:

Kollegahjälpen

Föutom webbsidan kollegahjalpen.se finns nu Kollegahjälpen på Svenska Transportarbetareförbundets hemsida. En bra kanal för alla chaufförer som är anslutna via Transport.

Information har även gått ut i tidningar som Transportarbetaren och Arbetarskydd och vid tävlingar och mässor:

  • kvaltävlingar inför Yrkes-SM
  • YKB lärarfördjupningskurs i oktober 
  • olika branschträffar och mässor, dels på Mittia Skogstransporter, Skåne Truckshow, Lastbilsträffen i Ramsele och Trailer Trucking Festival i Mantorp
  • Sveriges Åkeriföretags skrift ”Medlemsnyttan” 
  • Grund/-fortutbildning av fler kollegahjälpare
  • Träff med samarbetspartners bland annat Volvo, Scania och Länsförsäkringar för att tillsammans dra upp riktlinjer för 2020.
Dela: