Branschvalidering för lastbilsförare

lastbilschaufför tjej

Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största yrkesgruppen. Arbetet är oftast varierande och kan innebära en mängd olika sorters transportuppdrag. 

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Det innebär transportuppdrag där allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt däremellan inkluderas. 

Validering

TYA har ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering. Med verktyget kan du som är godkänd av TYA som yrkesbedömare identifiera kunskaper och kompetenser samt kartlägga vad som behöver kompletteras för att uppnå Branschkrav för anställningsbarhet – lastbilsförare. Effektivt, säkert och tryggt för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB, utbildningsintyg, yrkesbevis eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser. 

TYAs valideringsmodell bygger på den yrkes­kompetens som branschen efterfrågar och följer den nationella och regionala struktur som reger­ingen har gett svenska myndigheter i uppdrag att följa och stödja.

Branschkrav lastbilsförare

Vi validerar lastbilsförare i enlighet med denna överenskommelse

Branschkrav för anställningsbarhet – lastbilsförare.

TYA har tillsammans med Svenska Transportarbetareförbundet och med Transportföretagens godkännande sammanställt kunskapskvalifikationer för lastbilsförare. Syftet med dokumentet är att beskriva kunskapskvalifikationer för lastbilsförare som utgör en grund för anställningsbarhet och som ska möta branschens krav på lastbilsförare.

Öppna Branschkrav för anställningsbarhet – lastbilsförare här.

Fördelar med branschvalidering

I den här filmen berättar Patrik Söderdahl, yrkesbedömare, om fördelarna med branschvalidering.

Just nu finns det möjlighet att validera kunskaper och kompetenser som lastbilsförare inom följande yrkesinriktningar:

  • Distribution 
  • Bygg- och anläggning 
  • Skogstransporter, inklusive timmerkran
  • Kranbil, fordonsmonterad godskran

Bli lastbilschaufför

Hitta yrkesbedömare

Yrkesbedömare som är godkända av TYA och som utför validering på lastbil: 

Yrkesinriktningar:

  • Distribution 
  • Bygg- och anläggning 
  • Skogstransporter, inklusive timmerkran 
  • Kranbil, fordonsmonterad kran 

Dela