Liftdumper- och lastväxlarförare

Lastväxlare kan användas för många slags transporter. Man kan ha flak för både maskiner och grus eller köra en vattentank. Det är bara fantasin som sätter gränser! Kunder kan vara företag som hyr ut maskiner och arbetsredskap eller exempelvis företag i miljöbranschen.

En lastväxlare kan vara en bil med en krok som man drar upp en container med. En liftdumper lyfter upp containern på bilen. Liftdumpern kan inte bära lika tunga containers som en krokbil. Den lämpar sig för att transportera behållare till och från trånga utrymmen och känsligare underlag.

Lastväxlare och liftdumpers används ofta till miljötransporter. Kunskaper i att hantera farligt gods behövs samt helst behörighet för att köra fordon med släp.

Studiebesök i bygg- och anläggningsföraryrket som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar förberedelse arbete med liftdumper och lastväxlare vid och kring ett bygge.

Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Liftdumper- och lastväxlarförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Liftdumper- och lastväxlarförare ska dessutom kunna

 • Containerhantering
 • Tillämpa gällande regler och anvisningar vid transport av farligt gods
 • Känna till egenskaperna hos de vanligaste avfalls- och returprodukterna

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • ADR-intyg för styckegods
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Som förare måste man vara väl medveten om lastsäkringens betydelse för trafiksäkerheten och de eventuella risker som kan uppstå med ojämnt lastat gods. Det gäller att använda de verktyg som finns till hands! Att lasta på och lossa en container kräver dessutom att man är uppmärksam på omgivningen för att undvika olyckor med t.ex. lekande barn. Containern lastas maskinellt på bilen.

Dela