Att vara ansluten till TYA

Förmåner för dig som är ansluten

Som ansluten betalar du en avgift och får ta del av hela TYAs utbud av produkter och kurser med mera som vi i samverkan med parterna tagit fram för transportbranschen:

 • Kurser – kostnadsfria eller subventionerade
 • Kursmaterial för internutbildning
 • Projektresultat
 • Rapporter
 • Vårt långsiktiga arbete med kompetensförsörjning och kvalitet i gymnasieskolans Transport- och Flygteknikprogram
 • En mängd olika vägledningar inom arbetsmiljöfrågor, lastsäkring med mera.
 • Möjlighet att utbilda dina anställda till maskinförare. Den som håller utbildningen ska inneha yrkesbevis för aktuell maskintyp. Företaget tecknar avtal om den specifika utbildningen med TYA som tillhandahåller utbildningsmaterial.

Kostnader för logi, resor och parkering i samband med kurser kan tillkomma.

Så ansluter du dig till TYA

För att bli ansluten till TYA behöver din organisation vara medlem i Transportföretagen, Fremia eller Almega Tjänsteföretagen och därmed knuten till något av följande kollektivavtal:

 • Lokalt avtal – Stockholms hamn AB
 • Tidningsdistributörsavtalet
 • Fraktflyg
 • Flygteknisk underhållspersonal
 • Flygtekniker med typcertifikat
 • Företagsavtal Pling Transport Ekonomisk förening
 • Hamn- och stuveriavtalet
 • Transportavtalet
 • Utlandsavtalet
 • Miljöarbetareavtalet
 • Taxiavtalet förare
 • Taxiavtalet telefonister
 • Hyrverksavtalet
 • Gummiverkstadsavtalet
 • Bensin- och garageavtalet
 • Bärgningsavtalet
 • Depåavtalet
 • Flygtankningsavtalet
 • Riksavtal civilflyg
 • Terminalavtalet – Almega
 • Reklamdistributionsavtalet
 • Bilvårdsavtalet – Fremia

Ta reda på om ditt företag är anslutet

Så här tar du enkelt reda på om ditt företag redan är anslutet:

 • Kontakta FORA för att kontrollera om ni betalar in avgift.
 • Kontakta oss på TYA, e-post info@tya.se eller ring vår växel 08-734 52 00. Ha ditt organisationsnummer tillgängligt.

Hur vi beräknar avgiften

Avgiften till TYA är styrd inom kollektivavtalet och beräknas på årslönesumman för arbetare och tjänstemän vid företag som tecknat kollektivavtalen enligt punkten: Så blir du ansluten. För tjänstemännens del, gäller det med en begränsning till de tjänstemän som är sysselsatta inom områden där Svenska Transportarbetareförbundets avtal är tillämpliga för arbetare:

 • Summan för kollektivanslutna beräknas på årslönesumman för samtliga arbetare inom avtalet där TYA-avgiften är 0,05% av årslönesumman
 • Summan för de tjänstemän som berörs beräknas på årslönesumman för dessa tjänstemän där TYA-avgiften är 0,05% av årslönesumman

 

Dela