Fritt, flexibelt och socialt

Taxiförare är ett yrke där man ständigt möter nya människor, dygnet runt.

Arbetet ställer höga krav på trafiksäkerhet, geografisk orienteringsförmåga och servicegrad. Detta gör jobbet som taxiförare varierat och händelserikt. Med andra ord lämpar det sig utmärkt för den som har en god social kompetens och en förmåga att hantera oväntade händelser.

I Sverige finns idag ca 18 000 taxiregistrerade fordon som utför både persontransporter och budkörningar. Det innefattar samhällsbetalda resor som till exempel sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar, samt de vanliga taxikörningarna åt företag och privatpersoner.

Porträtt på en taxiförare

Taxiyrket

Taximarknaden består av företagsresor och privatresor som tillhandahålls på en öppen marknad. Ett annat stort område är samhällsbetalda resor, såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik som upphandlas av landsting och kommuner. I en taxibil får du köra upp till 7 passagerare, beroende på fordonets registreringsbevis. En taxibil kan alltså vara en mindre personbil, en ”storbil” eller en rullstolstaxi som har både säten och rullstolsplatser.

Taxiföretag som satsar på hög kvalitet erbjuder trafiksäkra, kundvänliga och miljöanpassade körningar. Det förutsätter att förarna har god lokalkännedom, att de är serviceinriktade och säkra bakom ratten.

Taxibranschen omfattar även taxitelefonister som arbetar i en annan miljö än förarna.

Inriktningar

  • Kommersiell taxi: privatpersoner och företag
  • Samhällsbetalda resor: skolskjuts, färdtjänst, sjukresa
  • Inom taxiyrket kan du även arbeta som taxitelefonist.

Mer information

Är du intresserad av taxiförarutbildningen? Kontakta din arbetsförmedlare för mer information.

Taxiskylt från Sverige

Utbildning som krävs

Taxiförarlegitimation

För att arbeta som taxiförare måste man först ha taxiförarlegitimation. Den utfärdas av Transportstyrelsen efter att man har klarat av teoretiska och praktiska prov hos Trafikverket.

En taxiförarlegitimation får utfärdas till den som:

  • har fyllt 21 år,
  • sedan minst två år tillbaka har körkort med behörigheten B eller har körkort med behörigheten D
  • uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter
  • bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad
  • har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation

När du kör taxi ska din taxiförarlegitimation alltid vara synlig för passagerarna.

Övriga krav

Kör du rullstolstaxi i specialfordon som är utrustad med bakgavellyft är det en lyftanordning, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6). Därmed finns det krav på att arbetsgivaren har dina praktiska och teoretiska kunskaper för bakgavellyften dokumenterade och arbetsgivaren ska utfärda körtillstånd på fordonet. Som anställd ska du efterfråga körtillstånd på de specialfordon med bakgavellyft du ska köra.

TYA har tillsammans med ZEPRO tagit fram en e-learning som gör det möjligt att dokumentera dina teoretiska kunskaper. Du hittar Bakgavellyft (e-learning) här.

male taxi driver driving car with passenger

Att läsa om taxiyrket

För att köra taxi i Sverige krävs förutom ett vanligt körkort en taxiförarlegitimation som efter ett godkänt kunskaps- och körprov utfärdas av Transportstyrelsen. Ta bara anställning hos en arbetsgivare med kollektivavtal, (taxiåkerier anslutna till TYA). Deras taxibilar är anslutna till en beställningscentral, en ”taxiväxel”, där både telefonister och trafikledare arbetar.

Är du nyfiken på att arbeta i taxibranschen eller är du ny som förare så har vi både material och utbildning för dig, ex Taxiförare – Introduktion och utbildning.

Har du frågor kring taxiföraryrket som du vill tala med facket om?

Kontakta Transportarbetareförbundet. Du hittar dem här.

Dela