Allmänna kursvillkor

Kurs

Målgrupp

TYAs kurser är avsedda för anställda på TYA-anslutna företag och är antingen subventionerade eller ingår i TYA-avgiften.

På vissa kurser kan även personal från ej TYA-anslutna företag delta i mån av plats men då till marknadsmässigt pris.

TYA-anslutna företag

Att vara anslutet företag innebär att man via kollektivavtal mellan Svenska Transportarbetarförbundet och Transportföretagen, Almega eller KFO betalar en avgift till TYA.

Avgiften regleras i kollektivavtalet och beräknas på årslönesumman för arbetare och tjänstemän inom avtalsområdet.

Avgiften gör att du som företag får tillgång till kurser, verktyg för bättre arbetsmiljö, rådgivning, deltagande i konferenser, insatser kopplat till branschens kompetensförsörjning mm.

Anmälan och kallelse till kurs

Anmälan till kurs görs av arbetsgivaren eller en av arbetsgivaren utsedd representant (närmsta chef/arbetsledare). Inför kursstart skickas kallelse ut till kursdeltagaren och beställaren får en bekräftelse cirka fyra veckor före kursstart.

Vid anmälan måste deltagarens namn, adress, telefonnummer och personnummer uppges. Genom att anmäla sig accepterar deltagaren att TYA samlar in och behandlar dessa personuppgifter. Uppgifterna används för att TYA ska kunna tillhandahålla, administrera och följa upp den kurs som anmälan avser samt att kunna erbjuda andra tjänster och produkter ur TYAs sortiment.

Genom att anmäla sig samtycker deltagaren till att TYA sparar ovanstående personuppgifter efter kursen för att kunna ge deltagaren information och följa upp tillståndsutbildningar. Samtycket kan återkallas när som helst.

De insamlade personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om TYAs behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy som finns här. Vid frågor kontakta TYA-skolan.

Avbokningsavgift för kurs för anslutna företag

Om avbokning görs senare än två veckor före kursstart eller om kursdeltagaren avbryter kursen utan giltigt skäl utgår avbokningsavgift. Giltigt skäl kan exempelvis vara sjukdom som kan styrkas. Avbokningsavgiften är 500 kronor per kursdag vid bokning utan logi. Avbokningsavgift är 1.500 kr per kursdag när även logi är bokat. Det innebär att avbokningsavgift debiteras även för avgiftsfria kurser.

Avbokningsavgift ej anslutet företag

För deltagare från ej anslutet företag debiteras full kursavgift vid avbokning senare än två veckor före kursstart. Om logi är bokad kommer även det att faktureras vid avbokning senare än två veckor före kursstart. Detta gäller även avbokning vid sjukdom.

Företagsförlagd kurs

TYAs kurser kan i många fall även genomföras på ert företag. Denna möjlighet gäller bara för TYA-anslutna företag. Gör en intresseanmälan på denna webbsida vid respektive kurs. Vi tar därefter kontakt med er för en närmare genomgång av förutsättningarna.

Kursspecifika villkor

Läs också villkoren för respektive kurs

 

Allmänt

Frågor

Vid frågor kontakta TYA kurs och konferens på telefon 08-734 52 00 eller tyaskolan@tya.se

Cookiepolicy

När du besöker tya.se lagras viss information på din dator. Denna information lagras i små textfiler som kallas “cookies”. Du kan givetvis tacka nej till “cookies” men det kan medföra försämrad funktionalitet på vissa sidor, exempelvis i kartfunktioner och streamad film. Läs mer om hur TYA hanterar cookies här.

Personuppgiftspolicy

TYA respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning, GDPR. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgiftspolicy på innan du tar del av någon av våra tjänster. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig. Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta TYA kurs och konferens.

Information om personvalidering

För att kunna svara på frågor kring dina registrerade uppgifter hos TYA behöver du kunna identifiera dig med BankID.

Dela