Tävlingar i flygteknik

Flygmekaniker

Vart annat år, jämna år, arrangeras Yrkes-SM där yrkesskickliga ungdomar inom ett 30-tal yrken tävlar om att bli Svenska Mästare i sitt yrke. Åren däremellan, udda år, genomförs WorldSkills. Yrkes-SM är en uttagningstävling för WorldSkills.

Sedan år 2013 går det att tävla som flygmekaniker. TYA är yrkespartner för yrket flygmekaniker, och arrangerar tävlingsgrenen som en del av Yrkes-SM. Till Yrkes-SM kan varje skola med flygteknikutbildning nominera två tävlande.

Segraren i Yrkes-SM får året efter representera Sverige i tävlingsgrenen Aircraft Maintenance vid WorldSkills. Den tävlande kommer före tävlingen att tränas och coachas av experter inom flygteknik med erfarenhet från WorldSkills.

TYAs mål med att delta i Yrkes-SM och WorldSkills är att öka intresset för flygteknik och stimulera till en ytterligare utveckling av Sveriges skolor med inriktning flygteknik.

Dela