Företagsförlagd kurs

Flera av TYAs kurser kan under vissa förutsättningar genomföras på din arbetsplats. På de kurser där det är möjligt finns en ”Intresseanmälan om företagsförlagd kurs”.

Företagsförlagda kurser kan anordnas under förutsättning att:

  • Våra kursledare finns tillgängliga på önskade datum.
  • Deltagarantalet är tillräckligt stort ur pedagogisk och ekonomisk synpunkt.
  • Lämpliga utbildningslokaler finns att tillgå.

Dela